Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Half miljoen voor ontrafelen cellulaire klokprocessen

11 april 2011

De NWO heeft aan dr. R.A. Hut van het Groningse Centre for Behaviour and Neuroscience (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) een half miljoen euro toegekend voor het ontwikkelen van uiterst gevoelige, innovatieve microscooptechnologie. Met deze technologie kan Roelof Hut het netwerk van klokgenen en zenuwcellen in kaart brengen waarmee biologische klokcellen ons dag- en nachtritme regelen. Het markeert de celfunctie met kleuren en maakt klokeiwitten lichtgevend door ‘spinning-disk’ confocale fluorescentiemicroscopie te combineren met enkel-foton bioluminescentie beeldvorming (BLI).

De toekenning komt uit het programma Investeringen NWO-middelgroot. Dit programma financiert voorzieningen die voor individuele groepen te duur zijn. Behalve aan dr. Hut zijn nog 5 subsidies toegekend.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:25

Meer nieuws

  • 18 januari 2017Hoe flesvoeding op moedermelk gaat lijken dankzij koolhydraten

    RUG-onderzoekers hebben ontdekt hoe een klasse koolhydraten (de galacto-oligosachariden) ervoor zorgen dat flesvoeding de micro-organismen in de darmen net zo stimuleren als gebeurt door moedermelk. Dankzij deze vinding, die door de universiteit is...

  • 11 januari 2017Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

    De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en kustverdediging. Promovendus Franke...

  • 27 december 2016Verspreiding antibioticaresistentie blijkt nog ingewikkelder

    Bacteriën die gevoelig zijn voor antibiotica kunnen een behandeling overleven wanneer er genoeg resistente cellen in de buurt zijn die antibiotica kunnen afbreken. Dit nieuwe inzicht in hoe een behandeling met antibiotica kan mislukken vanwege de microbiële...