Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Some mathematical results on three-way component analysis

28 oktober 2010

Promotie: dhr. J.N. Tendeiro, 16.15 uur, Academiegebouw (aula), Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Some mathematical results on three-way component analysis

Promotor(s): prof.dr. J.M.F ten Berge, prof.dr. H.A.L Kiers

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Overzicht van lineair-algebraïsche eigenschappen van driewegmodellen

Onderzoekers hebben vaak te maken met gegevens die boven de gebruikelijke ‘gegevens × variabelenstructuur’ uitgaan. Soms bestaan de gegevens bijvoorbeeld uit matrices die op verschillende tijdstippen zijn verzameld. Gegevens met een dergelijke structuur worden meerweggegevens genoemd. Ze roepen de vraag op naar meerwegtechnieken. Meerwegtechnieken vormen een natuurlijke uitbreiding van tweewegtechnieken. De eerste bijdrage stamt uit 1927 (Hitchcock). In 1966 kwam Tucker met een andere driewegcomponentenanalyse. In 1970 hebben Carroll en Chang en Harshman de methode van Hitchcock herontdekt. Sindsdien is er veel nieuws bijgekomen: veel wiskundige eigenschappen van meerwegmodellen zijn aan het licht gebracht en tal van nieuwe modellen zijn geïntroduceerd. In het proefschrift van Jorge Tendeiro ligt de nadruk op driewegmodellen. Een van zijn doelstellingen was een beknopt overzicht te geven van enkele lineair-algebraïsche eigenschappen van drieweg arrays. Ook hebben we eigenschappen bestudeerd van diverse statistische modellen voor de analyse van drieweggegevens.

Jorge Tendeiro (Australië, 1977) studeerde toegepaste statistiek aan de universiteit van Porto in Portugal. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Psychometrische en Statistische Technieken van de RUG, gefinancierd met een Portugese onderzoeksbeurs van de FCT.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...

 • 14 november 2017

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten - gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is - ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke...