Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Promoties

Life events and bipolar disorder

The influence of life events on the onset and course of bipolar disorder

Promotie:S.M. Kemner, MSc
Wanneer:13 maart 2017
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. W.A. (Willem) Nolen, R.S. Kahn
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

De invloed van stress op ontstaan en verloop bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis (ook wel bekend als manisch-depressieve stoornis) komt vaker voor in bepaalde families, een aanwijzing dat genen een rol spelen bij de ontwikkeling ervan. Zoals bij de meeste psychiatrische aandoeningen gaat het hier om een interactie tussen genen en omgeving. Sanne Kemner onderzocht mogelijke oorzakelijke factoren zoals stress, afwijkingen in het volume van de hippocampus en activatie van het immuunsysteem en hun interacties met elkaar. Haar conclusie is dat stressvolle gebeurtenissen vooral invloed hebben op het ontstaan van een eerste bipolaire episode en in mindere mate ook op daaropvolgende episodes.

Kemner bestudeerde kinderen van ouders met een bipolaire stoornis en maakte gebruik van een groep tweelingen, zowel met een bipolaire stoornis als gezonde controles. Zij vond aanwijzingen dat stressvolle levensgebeurtenissen invloed uitoefenen op zowel het ontstaan van stemmingsepisodes als op een verhoogd risico op een psychiatrische opname. Bij de (gezonde) tweelingen vond zij dat een kleinere hippocampus gerelateerd was aan het meemaken van meer stressvolle levensgebeurtenissen. Een kleinere hippocampus speelt vermoedelijk een rol bij een bipolaire stoornis.

Concluderend stelt Kemner dat stressvolle levensgebeurtenissen invloed uitoefenen op zowel het ontstaan van stemmingsepisodes als op een verhoogd risico op een psychiatrische opname. De invloed hiervan was groter op de eerste stemmingsepisode of opname, dan op eventueel daaropvolgende episodes of opnamen. Hoewel er meer onderzoek nodig is, dragen deze bevindingen bij aan onze kennis van de rol van stress bij de bipolaire stoornissen en biedt het mogelijke handvatten voor (vroege) interventie.

Sanne Kemner (1984) studeerde klinische psychologie en neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar promotieonderzoek vond plaats in het kader van onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd gefinancierd door NWO en een Europees KP7 project. Kemner werkt nu als manager marketing bij online marketingbedrijf Bannerconnect.