Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Open dagen en introductie

Voorlichtingsactiviteiten voor studiekiezers

Ouderejaarsstudenten zeggen vaak dat een bezoek aan een voorlichtingsevenement doorslaggevend is geweest voor hun studiekeuze. Je krijgt informatie uit de eerste hand, kunt specifieke vragen stellen, proeft de sfeer en je leert alvast mensen kennen met wie je straks misschien studeert. Wellicht bevind je je nog in de fase van het oriënteren en rondkijken. Het kan ook zijn dat je al een stuk verder bent en graag meer informatie wilt over een of twee studies. Of je twijfelt nog tussen biologie en farmacie of tussen Utrecht en Groningen.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt daarom verschillende voorlichtingsevenementen aan.

Hieronder zijn alle reeds geplande voorlichtingsevenementen die in 2016 en 2017 worden gehouden te vinden. Specifieke informatie over één van de voorlichtingsevenementen vind je door op het evenement te klikken.

Wanneer

Voorlichting

Korte omschrijving

maart/april 2017 Een dag student (diverse data) Proefstuderen voor 6 vwo-leerlingen en hbo1-studenten.
4-6 en 11-13 april 2017 College Carrousel Kennismaken met de universiteit voor 4 vwo-klassen.
10 november 2017 Open dag Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal vier bacheloropleidingen.
november 2017 Webklassen Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in de Student Portal (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo en uit 1 hbo.
18 november 2017 Voorlichtingsdag voor ouders van aankomende studenten Voorlichtingsdag voor ouders van scholieren (5 en 6 vwo) die overwegen aan de Rijksuniversiteit Groningen te gaan studeren.
20-24 november 2017 Masterweek (diverse data) Ontmoet docenten en studenten tijdens de mastervoorlichting.
november/december 2017 Een dag student (diverse data) Proefstuderen voor 6 vwo-leerlingen en hbo1-studenten.
2 februari 2018 Open dag Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal vier bacheloropleidingen.
14 april 2018 Open dag Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.

Aanmelden

Als je van plan bent (een van) deze voorlichtingsevenementen te bezoeken, meld je dan aan via de betreffende site.

Laatst gewijzigd:10 april 2017 15:54