Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieCognitieve Psychologie en Psychofysiologie
Header image Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie

Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie

Programma

  • 1 jaar

    De masteropleiding Psychologie heeft tot doel de student voor te bereiden op de beroepsuitoefening als psycholoog of op de functie van onderzoeker. De opleiding beoogt de student kennis en vaardigheden bij te brengen binnen één van de vakgebieden van de psychologie. De student leert deze kennis en vaardigheden toe te passen in een onderzoek- of praktijkgericht project en daarvan verantwoord verslag te doen.

Opbouw programma

Vak
Advanced experimental skills (5 EC)
Building experiments and measuring performance (5 EC)
Cognitive psychology (5 EC)
Master thesis (30 EC)
Memory and learning (5 EC, facultatief)
Multivariate models (5 EC)
Psychophysiology and its applications (5 EC)
Repeated measures (5 EC)
Selected topics Brain and behaviour (5 EC, facultatief)

Furthermore, foundation, skills and methodology courses that have not been taken to fulfil the compulsory parts of the programme may be chosen as electives.

Vakinformatie masteropleiding Psychologie: http://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3276.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?

International approach; expert tuition from professionals in the field; freedom to design the programme to suit your requirements.

  • Internationale aanpak;
  • Onderwijs door top-experts in het veld;
  • Gunstige staff-studenten ratio
  • Veel individuele begeleiding door kleinschalig onderwijs

Our academic advisors provide more detailed information about our programmes and give advice to prospective students, students who are enrolled in one of our programmes, and alumni.You can turn to them with questions about the programme itself, study planning, choosing courses/minors, enrollment, rules and regulations that apply to a programme, following courses at other faculties, studying abroad.

Do not hesitate to make an appointment with your academic advisor. You can arrange for a meeting by phone (+31 50 363 6301, student service desk) Please also check our online information system: www.rug.nl/gmw/questionandanswer. Often, you are not the first person to have a particular question, and the online information system may already have an answer for you.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

printOok beschikbaar in het: English