Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatieStudentenorganisaties en -verenigingen

Wat doet Network of Arts?

NoA is een onafhankelijk en overkoepelend netwerk tussen de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit der Letteren. NoA is opgericht om op neutrale wijze de communicatie tussen studentleden van de FR, OC’s, AB’s en FOO alsook de besturen van de studieverenigingen te bevorderen. Door iedere zes weken een vergadering met deze organen te organiseren, hoopt NoA een effectievere advisering en medezeggenschap te bewerkstelligen. Daarnaast organiseert NoA een aantal facultaire evenementen:

 • 12 oktober: Trainingsdag voor de studentleden van de OC’s
 • 29 november: Docent van het Jaar Verkiezing
 • 9 mei: Career Event

Komend studiejaar bestaat het bestuur van NoA uit de volgende leden:

Annika Raschen (voorzitter)
Jos Westra (vicevoorzitter/student-adviseur van het Fb)
Vanessa van 't Hoogt (secretaris)
 • Jet Swart
  Voorzitter 2016/2017
  ReMa Literary and Cultural Studies
 • Lise Koote
  Vicevoorzitter/student-adviseur van het Faculteitsbestuur 2016/2017
  ReMa Linguistics
 • Vanessa van’t Hoogt
  Secretaris 2016/2017
  ReMa Kunstgeschiedenis MHK

Visie

NoA heeft een faciliterende functie tussen de Faculteit der Letteren en haar actieve studenten. Dit gebeurt door middel van zeswekelijkse vergaderingen aan de hand van een actueel thema, het samenbrengen van studieverenigingen en OC-studentleden, en contact met het onderwijsinstituut. Bovendien kunnen tijdens de vergaderingen de aanwezige studenten hun ervaringen uitwisselen, om elkaar zo verder te helpen waar nodig.

Na een geslaagd jaar waarin Network of Arts weer op de kaart is gezet binnen de Faculteit der Letteren zetten wij deze lijn komend jaar graag voort. NoA zal ernaar streven zichtbaar te zijn en de communicatie tussen NoA en studenten te versterken, onder andere door de zeswekelijkse vergaderingen en de nieuwsbrieven. Het doel hiervan is om de transparantie binnen de faculteit te bevorderen.

Daarnaast is één van de speerpunten het Career Event. Dit evenement willen we nog groter aanpakken en meer naamsbekendheid onder de studenten geven. Bovendien willen we, net als de rol van Network of Arts, haar plek binnen de faculteit bestendigen.

Contact

Volg ons op Facebook voor actuele informatie.

Via networkofarts@rug.nl zijn wij bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.

Network of Arts
Network of Arts
Laatst gewijzigd:13 september 2016 14:19
printOok beschikbaar in het: English