Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Vrienden in de klas

Welkom!

Welkom op de website over het project Vrienden in de Klas. Met de invoering van het Passend Onderwijs is er de mogelijkheid voor alle leerlingen om naar het regulier (basis)onderwijs te gaan, ook de groep leerlingen die voorheen een “rugzakje” hadden of naar Cluster 4 scholen gingen. Het idee achter Passend Onderwijs is onder andere dat alle leerlingen met elkaar in contact kunnen komen en op die manier makkelijk vrienden kunnen maken. De praktijk laat zien dat dit niet zo makkelijk is, niet voor de leerling die eerst een rugzakje had, de leerkracht of de klas.

Het project Vrienden in de Klas laat leerlingen aan het woord over hun ervaringen met vriendschappen op school en bij de groep horen. Er wordt geluisterd naar leerlingen die niet geaccepteerd worden in de klas. De redenen dat deze leerlingen niet geaccepteerd worden zijn zeer uiteenlopend, maar vaak gaat het om de leerlingen die extra aandacht vragen voor hun gedrag.

Oproep:

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan een veilig klimaat in de klas, waarin ieder kind gehoord wordt?
Het project 'Het jonge kind aan het woord' gaat door!
Wij zijn speicifiek opzoek naar:

  • kinderen uit groep 4,
  • regulier basisonderwijs,
  • die moeite hebben met de aansluiting in de klas,
  • die onderwijs ondersteuning voor sociaal, emotionele en/of gedragsproblemen krijgen.

Deze kinderen willen wij aan het woord laten met een interactief kind-interview (periode november 2016 tot en met april 2017).

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u meer informatie vinden door hier te klikken naar de pagina van het 'Het jonge kind aan het woord'.
Het is mogelijk om je als ouder, leerkracht of school op te geven voor deze jonge kind interviews.

Voor de deelnemende scholen aan de kind interviews verloten wij meerdere jaarabonnementen op het blad Didactief.

In 2015 en 2016 zijn er interviews gehouden met leerlingen uit groep 7 en 8 van het regulier en speciaal onderwijs. Enkele reacties van leerlingen naar aanleiding van de interviews zijn:

"Wat fijn dat ik nu een kans krijg om volwassenen te vertellen wat ik vind!”  

Ik weet niet of de meester weet, dat ik niet perse veel vrienden wil, maar ik wil wel mee doen met de groep.”

Deze kind-interviews zijn onderdeel van de deelstudie ‘De stem van het kind’. Tijdens het interview wordt er gesproken met de leerlingen gesproken over onderwerpen als ‘vrienden’ en ‘bij de groep horen’. Ook wordt er de leerlingen gevraagd hoe er volgens hen op school omgegaan kan worden met pesten en situaties waarin sprake is van buiten sluiten.
Door leerlingen te interviewen krijgen we, als onderzoekers, meer inzicht in hun belevingswereld.
We gebruiken de interviews om handvatten te formuleren, waarmee de leerkracht de situatie van de leerling kan verbeteren.

Voortbouwend op de interviews met leerlingen uit groep 7 en 8, is er in 2016 gestart met het project ‘Het jonge kind aan het woord’ voor het interviewen van leerlingen uit groep 3 en 4. Hiermee willen wij in beeld brengen of de behoeftes die leerlingen uit de bovenbouw kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van de acceptatie in de klas, ook gelden voor jonge leerlingen in de onderbouw. Voor de verlenging van dit project worden er momenteel interactieve kind interviews gehouden met leerlingen uit groep 4. Voor meer informatie over deze deelstudie zie 'Het jonge kind aan het woord'.

Naast het interviewen van leerlingen, vinden we het ook belangrijk om de leerkracht aan het woord te laten. De leerkracht speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de sociale relaties, zoals vriendschappen, in de klas.
Dit is gebeurd door focus groepen én een digitale vragenlijst.
Voor meer informatie over de deelstudie waar de leerkracht centraal staat zie 'De leerkracht als expert'.

Het project Vrienden in de Klas sluit aan bij de huidige ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs dat in augustus 2014 is ingevoerd. Deze onderwijsontwikkeling vraagt van leerkrachten om voldoende kennis en kunde te hebben om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, zo ook aan de behoeften van leerlingen met problemen in sociale relaties.

Op deze website wordt meer achtergrondinformatie gegeven over:

-         Het project Vrienden in de Klas,

-         Achtergrondinformatie over sociale relaties in de klas,

-         De diverse deelstudies waaruit het project bestaat,

-         De ontwikkelingen omtrent het project worden op de website gemeld,

-         de mensen die meewerken aan dit project.

Daarnaast zijn er diverse interessante artikelen op de website te vinden die gerelateerd zijn aan het project Vrienden in de Klas.

Het project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland, Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland (RENN4) en de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilt u meer weten over het project of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar vriendenindeklas@rug.nl.

.
.
Laatst gewijzigd:25 november 2016 09:58