Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Dagboekonderzoek biedt een unieke kijk in het romantische en seksuele leven van jongeren - promotie Wieke Dalenberg

03 november 2016

Seksualiteit van jongeren wordt in de onderzoekswereld vooral bekeken door te focussen op seksueel gedrag en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan, zoals SOA’s. Maar seksualiteit bestaat uit veel meer dan alleen seks. Om een beter beeld te krijgen van de ontluikende seksuele ontwikkeling van jongeren, volgde Wieke Dalenberg het dagelijks leven van jongeren met behulp van een dagboekonderzoek. Zij stelde vast dat jongeren hun (ontluikende) seksuele ontwikkeling vooral ervaren op romantisch niveau.

Om een compleet beeld te krijgen van (ontluikende) seksuele ontwikkeling, is het van groot belang een brede definitie van seksualiteit te hanteren waarbij naast externe gedragingen (e.g. zoenen, seks) ook gekeken wordt naar interne gedachten, gevoelens en wensen (e.g. verliefd zijn). Daarnaast is seks niet los te zien van de romantische context (e.g. aantrekking, relaties) waarin het plaatsvindt. Door het dagelijks leven van jongeren onder de loep te nemen, wilden Dalenberg en collega’s beter begrijpen hoe jongeren verschillen in hun seksuele ontwikkeling. Tot slot onderzochten zij ook de rol van dagelijkse gesprekken met ouders over liefde en seks in de context van de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Jongeren vooral georiënteerd op de romantische aspecten van seksualiteit

Om een antwoord te geven op de vraag hoe jongeren zich ontwikkelen op romantisch en seksueel gebied, voerden Dalenberg en collega’s verschillende dagboekstudies uit onder zo’n 300 jongeren (12-17 jaar). Een deel van die jongeren vulden gedurende twee jaar weblog vragenlijsten en dagboeken in. Met dit exploratieve onderzoek hebben Dalenberg en collega’s een uniek inzicht gekregen in het dagelijks leven van adolescenten en hun beleving van seksualiteit. Alles bij elkaar genomen laat dit proefschrift zien dat de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in het dagelijks leven omschreven kan worden als een true love story: In het dagelijks leven zijn adolescenten vooral georiënteerd op de romantische aspecten van seksualiteit en minder op expliciete seksuele ervaringen (geslachtsgemeenschap-gerelateerde onderwerpen). De promovenda ontdekte onder andere dat de jongeren die gedurende twee jaar non-actief waren wat betreft seksuele gedragingen gemeten met een vragenlijst, wel actief bezig waren met betrekking tot seksualiteit als er gekeken wordt naar de schrijfsels in de dagboeken. Deze en de andere resultaten van het proefschrift laten tezamen een uniek beeld zien hoe jongeren hun seksuele ontwikkeling ervaren.

Over Wieke Dalenberg

Wieke Dalenberg (1986) behaalde haar mastertitel Klinische- en Ontwikkelingspsychologie (K&O) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) op de afdelingen Algemene Pedagogische Wetenschappen en Ontwikkelingspsychologie. Het onderzoek werd betaald door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) en het Heijmans Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Dalenberg vervolgt haar loopbaan als postdoc onderzoeker op de faculteit GMW.

Promotie: drs. W.G. (Wieke) Dalenberg
Wanneer: 21 november 2016
Aanvang: 11:00
Promotors: prof. dr. M.C. (Greetje) Timmerman, prof. dr. P.L.C. (Paul) van Geert
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Link naar proefschrift

Laatst gewijzigd:04 november 2016 13:01

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 20 maart 2017Subsidie Laura Batstra: Klassenfeestjes tegen sociale uitsluiting

    Laura Batstra start een project waarbinnen kinderfeestjes voor de hele klas georganiseerd en gepropageerd worden met als doel sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan. Stichting Kinderpostzegels subsidieert dit initiatief.

  • 09 maart 2017Niet-werkzame medicatie kan verkoopvergunning krijgen

    Nieuw statistisch onderzoek zet vraagtekens bij de bewijskracht die de Amerikaanse FDA verlangt van goed te keuren medicamenten. Psycholoog en statisticus Don van Ravenzwaaij van de RUG concludeert dit in een artikel dat hij samen schreef met prof....