Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Aanmelden voor Dirk Smilde Scholarship 2016

04 maart 2015

Het Qumraninstituut van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap presenteert met trots de Dirk Smilde Scholarship voor excellente promovendi en postdocs op het gebied van de Hebreeuwse Bijbel, het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen.

De scholarship

De beurs bedraagt € 1.000 per maand. De periode van verblijf is minimaal drie en maximaal zes maanden. Deze periode moet ten vroegste in januari 2016 beginnen en ten laatste eindigen juli 2016. Toekenning van de scholarship is op basis van academische verdienste, geëvalueerd door een wetenschappelijke commissie.

Dirk Smilde Fellow: Prof. Dr. Benjamin G. Wright

Prof. Wright

Van februari tot mei 2016 zal ook Dirk Smilde Fellow Prof. Dr. Benjamin G. Wright aan het Qumraninstituut verblijven. Wright is hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan de faculteit van Religiewetenschappen van de Universiteit van Lehigh. Daar doceert hij vakken over bijbelwetenschap, de oude joodse en christelijke literatuur, en de geschiedenis van het jodendom en het vroege christendom.

Wrights onderzoek richt zich vooral op het jodendom in de Tweede Tempel periode (van ongeveer 300 voor Christus tot het einde van de eerste eeuw na Christus), wat het begin van het christendom omvat.

Ervaringen van voormalig Dirk Smilde scholar Bernie Hodkin

Bernie Hodkin

Voor de eerste ontvangers van de Dirk Smilde Scholarship is hun periode in Groningen vooral persoonlijk van grote betekenis geweest. De Amerikaanse PhD-student Bernie Hodkin (22) meldde zich direct aan zodra bekend was dat er een Dirk Smilde Scholarship beschikbaar was die haar in de gelegenheid stelde om drie maanden met de voormalig Dirk Smilde Fellow Steve Mason te kunnen samenwerken.

Hodkin verbleef van februari tot en met mei in Groningen en het hoogtepunt van haar verblijf vormde het herformuleren van haar probleemstelling. Door de scholarship kon ze met andere ogen kijken naar de waarde van haar onderzoek.

Meer informatie en aanmelding

Aanmelden kan via de website van het Qumraninstituut. Daar vind je tevens meer informatie over het scholarship. De deadline voor aanmelding is 1 mei 2015.

Laatst gewijzigd:09 maart 2015 16:50
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 oktober 2017

  Religieus erfgoed in een geseculariseerde tijd

  Op 25 oktober 2017 vindt de opening van het nieuwe Centre for Religion and Heritage van de Rijksuniversiteit Groningen plaats tijdens de in dit kader georganiseerde studiemiddag ‘Religieus erfgoed in een geseculariseerde tijd’ aan de faculteit Godgeleerdheid...

 • 03 oktober 2017

  Star Wars als sleutel om het leven te begrijpen

  Op 6 oktober 2017 studeert Tekla Slangen, masterstudent Religiewetenschappen, af op een bijzonder onderwerp. Haar scriptie voor het masterprogramma Religie en het Publieke Domein [per 1 september 2017 opgegaan in de master Religion and Cultural Her...

 • 19 september 2017

  Todd Weir ontvangt prestigieuze prijs van American Philosophical Society

  Religiehistoricus aan de Rijksuniversiteits Groningen Todd Weir ontvangt de Jacques Barzun Prize van de American Philosophical Society voor zijn boek Secularism and Religion in Nineteenth-Century Germany: The Rise of the Fourth Confession (Cambridge...