Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Publicatie 'A Cosmopolitan Ideal' (dr. K.B. Neutel)

06 maart 2015

Wat bedoelt de nieuw-testamentische auteur Paulus als hij verklaart, ‘er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije, geen man en vrouw, want jullie zijn allemaal één in Christus’ (Galaten 3:28)? Hoewel veel moderne lezers deze woorden begrijpen als een uitspraak over menselijke gelijkwaardigheid, laat Karin Neutel in haar recent verschenen boek zien dat ze ideeën over een ideale of utopische gemeenschap weerspiegelen. Met deze uitspraak neemt Paulus deel aan de toenmalige culturele discussie over een dergelijke gemeenschap.

Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.

De paren die Paulus in deze uitspraak bij elkaar brengt speelden alle drie een rol in voorstellingen over een ideale wereld. Deze voorstellingen werden beïnvloed door kosmopolitanisme: het filosofische idee dat alle mensen en volken tot één homogene samenleving behoren. Door Paulus’ gedachten te zien in de context van deze idealen, wordt zijn houding tegenover elk van de drie paren duidelijk, zoals die naar voren komt in zijn brieven. Zijn denken over het paar Jood-Griek moet gezien worden als een vorm van kosmopolitanisme dat gebaseerd is op de Joodse verwachting dat in de eindtijd alle volken uiteindelijk de God van Israël zullen erkennen.

Paulus’ houding tegenover slaven en vrije mensen is deel van een bredere tendens om de afwezigheid van slaven te zien als kenmerkend voor een utopische gemeenschap. Het derde paar, ‘man en vrouw’, bevestigt de heersende gedachte dat het huwelijk geen plaats heeft in een ideale groep, omdat het afleidt van het gemeenschappelijk belang. Net als andere utopische denkers meende Paulus dat een ideale gemeenschap gebaseerd moest zijn op wederzijdse steun en egalitaire relaties.

Bestellen

Het boek is te bestellen via de webshop van Bloomsbury.

Laatst gewijzigd:06 maart 2015 16:24
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 oktober 2017

  Religieus erfgoed in een geseculariseerde tijd

  Op 25 oktober 2017 vindt de opening van het nieuwe Centre for Religion and Heritage van de Rijksuniversiteit Groningen plaats tijdens de in dit kader georganiseerde studiemiddag ‘Religieus erfgoed in een geseculariseerde tijd’ aan de faculteit Godgeleerdheid...

 • 03 oktober 2017

  Star Wars als sleutel om het leven te begrijpen

  Op 6 oktober 2017 studeert Tekla Slangen, masterstudent Religiewetenschappen, af op een bijzonder onderwerp. Haar scriptie voor het masterprogramma Religie en het Publieke Domein [per 1 september 2017 opgegaan in de master Religion and Cultural Her...

 • 19 september 2017

  Todd Weir ontvangt prestigieuze prijs van American Philosophical Society

  Religiehistoricus aan de Rijksuniversiteits Groningen Todd Weir ontvangt de Jacques Barzun Prize van de American Philosophical Society voor zijn boek Secularism and Religion in Nineteenth-Century Germany: The Rise of the Fourth Confession (Cambridge...