Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Welkom bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, het expertisecentrum op het gebied van religie, cultuur en samenleving.
In het onderzoek en onderwijs aan onze faculteit staat de dynamische wisselwerking tussen religie en cultuur centraal, in heden en verleden, ver weg en dichtbij, in het publieke domein en in de privésfeer. Wij verrichten op dit terrein baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, dat erkend wordt als het beste van Nederland. Tevens verzorgen we zes masterprogramma's en twee bacheloropleidingen op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen. Onze bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen hebben het kwaliteitszegel 'topopleiding' ontvangen van de Keuzegids Universiteiten. Verder bieden we postacademisch onderwijs aan en organiseren we regelmatig publieksactiviteiten.