Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitEducation Support Centre

Education Support Centre

Het Education Support Centre (ESC) van FSE geeft ondersteuning aan studenten en aan de onderwijsorganisatie (waaronder docenten). De Education Support Desk (ESD) is de frontoffice van het ESC, gehuisvest in de Bernoulliborg en het UMCG (ADL).

Het ESC bestaat uit: onderwijscoördinatoren, studieadviseurs, roosteraars, internationaliseringsmedewerkers, secretariaatsmedewerkers, en medewerkers van de onderwijsadministratie.

Beide locaties kunnen door studenten worden bezocht om:

  • informatie over opleidingen te ontvangen.
  • relevante formulieren in te leveren.
  • een gewaarmerkte cijferlijst op te vragen.
  • vragen te stellen over de registratie van cijfers in ProgressWWW.
  • problemen met intekeningen in ProgressWWW te bespreken.
  • een diploma aan te vragen.
  • informatie over studeren in het buitenland in te winnen.
  • etc.
Het is raadzaam om de locatie te bezoeken waar het meerendeel van je opleiding wordt gedoceerd (Bernoulliborg op het Zernikecomplex of MWF Complex aan de Antonius Deusinglaan 1).
printOok beschikbaar in het: English