Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningExamentraining

Docenten voortgezet onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen organiseert sinds 2006 een eindexamentraining voor leerlingen uit VWO 6 en sinds 2013 ook voor leerlingen uit HAVO 5. De training is bedoeld voor leerlingen die zich optimaal op het eindexamen willen voorbereiden. Dat kunnen leerlingen zijn die nog wat extra oefening nodig hebben om een voldoende te halen, of met wat meer zekerheid aan hun examen willen beginnen. Daarnaast zijn er leerlingen die gebaat zijn bij een zo hoog mogelijk cijfer voor het betreffende vak om hun kans op inloting te vergroten bij die studies waarvoor een numerus fixus bestaat.

Sterke individuele begeleiding

De examentrainingen kenmerken zich door en sterke individuele begeleiding. Per 6 leerlingen is er 1 docent in de groep aanwezig (een groep van 18 leerlingen heeft dus 3 docenten). Dit grote aantal docenten zorgt er voor dat leerlingen altijd heel snel geholpen worden met hun vragen. Daarnaast krijgt iedere leerling een door ons ontwikkelde syllabus met uitleg en opgaven. Gedurende de trainingsperiode en in de laatste week voor het (her)examen hebben leerlingen de mogelijkheid om via de elektronische leeromgeving Nestor vragen te stellen en aanvullende informatie te krijgen.

Meer informatie?

Indien u graag een poster van de examentraining in uw klas wilt ophangen en deze nog niet per post heeft ontvangen, kunt u mailen naar info@examentrainingvo.nl.

Laatst gewijzigd:17 december 2014 15:37