Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteiten

Rectorenseminar

Het jaarlijkse rectorenseminar voor rectoren en schoolleiders is op donderdag 23 maart 2017.

Programma en aanmelding

Het rectorenseminar begint om 10.30 uur bij ons Universiteitsmuseum en zal rond 16.00 uur in het Academiegebouw afgesloten worden met een borrel.

Tijd Programma
10.30

Ontvangst om 10.30 uur in ons Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, in Groningen.

11.00

Rectorenberaad

Tijdens het rectorenberaad gaat Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur met u in gesprek. Daarbij is aandacht voor recente ontwikkelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het voortgezet en hoger onderwijs in het algemeen.

Dit Rectorenseminar staat het thema leraar en wetenschap centraal: ‘Wetenschap in de klas.’

12.00

Prof.dr. Klaas van Veen is hoogleraar-directeur van de universitaire lerarenopleiding. Hij vraagt zich af wat de rol van de docent is, of moet zijn in de relatie tussen school en universiteit. Een passende warming up voor de onderwerpen van de vijf korte workshops. U wordt uitgenodigd aan een van workshops deel te nemen.

1. Hoe belangrijk vinden we 'wetenschap in de klas'? En hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoeveel ruimte is daarvoor beschikbaar in het lesprogramma? En moet elke leerling daar evenveel mee in aanraking komen? Of kan het (deels) een keuze zijn?

2. Wetenschap betekent wetenschappers in de klas. Welke mogelijkheden zijn er voor gastlessen. Hoe zouden scholen dat graag zien? Om welke klassen gaat het? Hoeveel tijd mag het kosten. Zijn er verbanden te leggen met andere activiteiten?

3. Wetenschap en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen ook ingebracht worden door de leraren, die enthousiast en bevlogen zijn. Welke rol kan de RUG daarbij spelen? Bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing, nascholing, enthousiast maken, direct contact met wetenschappers. Gebeurt dat nu voldoende of is er ruimte voor verbetering?

4. We kennen allemaal de webklassen (gericht op opleidingen, en op het maken van een goede studiekeuze). We kennen ook de MOOC's. Welke digitale mogelijkheden zijn er of komen er aan die nuttig zijn voor het kennismaken met wetenschap?

5. De RUG is een internationale research universiteit, maar wel geworteld in en verbonden met Noord-Nederland. Op welke wijzen zou de RUG iets kunnen betekenen voor de regio? Een regio die het op een aantal vlakken niet gemakkelijk heeft.

De resultaten van de workshops worden kort voor u samengevat door dr. Arjen Dijkstra, coördinator van de Scholierenacademie.

13.00

Lunch

De lunch vindt plaats in het Academiegebouw, met voldoende gelegenheid voor informele kennismaking en kennisuitwisseling.

14.00

Profielwerkstukprijzen

Om 14.00 uur start het programma van de uitreiking van de jaarlijkse profielwerkstukprijzen, in de aula van het Academiegebouw. Dit evenement wordt georganiseerd door de drie steunpunten. Er zijn 15 profielwerkstukken genomineerd, in elke categorie vijf (alfa, bèta, gamma). De leerlingen presenteren hun genomineerde werkstuk op de wetenschapsmarkt. Daarna volgt de prijsuitreiking van de Marie Lokeprijs (cultuur & maatschappij), de Jan Kommandeurprijs (natuur en gezondheid en natuur en techniek), en de Jan Penprijs (economie & maatschappij).

16.00

De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel in het Academiegebouw.

.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 16:04