Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Lesson Study

Lesson Study (LS) is in Nederland een relatief nieuwe manier van professionaliseren.

boekomslag
boekomslag

Wat is het
Lesson Study is een zeer krachtige benadering die docenten stimuleert en ondersteunt bij het leren van leerlingen.

Hoe werkt het
In een LS doorlopen docenten in teamverband een cyclus om het leren van een specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. Ze analyseren kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen en verbeteren zo hun (vak)didactisch handelen. LS is bij uitstek geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën verder te ontwikkelen.

Vertrekpunt
van LS is de eigen lespraktijk van de teamleden en hun vragen over vakinhoud, lesuitvoering en leeropbrengst.

Doel
Om het leren van leerlingen te kunnen begrijpen en veranderen, brengt LS hun leergedrag tot in detail in kaart. Het draait niet om de perfecte les, maar om kennis te verwerven over de eigen lespraktijk.

De Lerarenopleiding begeleidt scholen bij de invoering van Lesson Study op de eigen school.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:08 juni 2017 14:51