Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Bachelor

Sollicitatieprocedure

Omdat er een beperkt aantal plaatsen (circa 350) in het bachelor Honoursprogramma is, vindt er een selectie plaats. Wil je tot het bachelor Honoursprogramma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan deze eisen voldoen.

De beste 10% studenten van de opleiding (op basis van behaalde studieresultaten) wordt uitgenodigd om te solliciteren. Ook wanneer je deze uitnodiging niet krijgt kan je meedoen aan de sollicitatieprocedure (zogenaamde wildcards), indien je de toelatingscommissie op basis van je motivatiebrief, je CV en een aanvullend gesprek kan overtuigen voldoende gemotiveerd en geschikt te zijn voor het excellentietraject.

De sollicitatiecommissie zal op de volgende punten letten:

  • Je motivatie voor het bachelor Honoursprogramma: je bent ambitieus en wilt graag excelleren
  • Je behaalde studieresultaten tot nu toe
  • Je potentie om het bachelor Honoursprogramma binnen de gestelde termijn van drie jaar af te maken
  • Je bent bereid om op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen discipline en daar over heen te kijken
Sollicitatie

Je solliciteert naar een plaats in het Honours College door deze documenten digitaal in te sturen via Student Portal. Hiervoor moet je toegang hebben tot de organization "Honours College Selectie". Let op, kijk in Student Portal onder 'Organizations', niet onder 'Courses'. Alle studenten die een uitnodiging krijgen om te solliciteren, hebben toegang tot deze organization. Studenten die geen uitnodiging hebben gehad kunnen toegang krijgen tot deze Student Portal organization door gebruik te maken van dit formulier. Let op, om het formulier in te kunnen vullen moet je ingelogd zijn in je @student.rug.nl account en mag je niet ingelogd zijn in bijvoorbeeld een persoonlijk Gmail-account. Sluit een ander account daadwerkelijk af, minimaliseren is niet voldoende!

Let op: alleen complete en tijdig ingeleverde dossiers worden in behandeling genomen! De deadline om te solliciteren is 9 maart 2018 !

Vervolg van de procedure:

  1. Op basis van de in Student Portal ingestuurde sollicitatie wordt bepaald of je wordt opgeroepen voor een gesprek met (leden van) de toelatingscommissie.
  2. Als je geen uitnodiging voor een gesprek krijgt, krijg je dit zo spoedig mogelijk te horen.
  3. Als je wel voor een gesprek wordt uitgenodigd, krijg je op korte termijn bericht wanneer je wordt verwacht (halverwege maart). Na het gesprek laten we zo snel mogelijk horen of je bent toegelaten tot het Honours College. Dat is in ieder geval tijdig voor de aftrap van het Honoursprogramma.

De officiële kick-off van het Honoursprogramma is 4 april 2018 met een feestelijke openingsceremonie.

Laatst gewijzigd:13 juni 2017 10:32
printOok beschikbaar in het: English