Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Werken bij de RUG

Bij de RUG willen we dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. We stimuleren ze om opleidingen, cursussen en begeleidingstrajecten te volgen. Binnen de universiteit bieden we deze aan. Zo levert het Talent Development Programme training, advies en begeleiding op het gebied van schrijven voor publicaties, het verkrijgen van beurzen en solliciteren op wetenschappelijke posities.

Ook buiten de RUG zijn er mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We moedigen medewerkers daarbij aan tijdelijk naar het buitenland te gaan. De RUG heeft talloze universitaire samenwerkingsverbanden. Daarnaast participeren we in Europese mobiliteitsprogramma’s waarin stafuitwisseling mogelijk is.

Veelbelovend academisch personeel werft de RUG via een Tenure track aanstelling. Dit is een tienjarig loopbaantraject dat leidt tot hoogleraarschap. Daarnaast stimuleren we met het Rosalind Franklin Fellowship programme vrouwelijke wetenschappers om een Tenure track in te gaan.