Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Strategisch Plan 2015-2020

Oprichting van branch-campussen. Werken aan innovatief onderzoek. Bijdragen aan duurzame economische en maatschappelijke processen, diensten en zakelijke activiteiten. Het stimuleren van ondernemerschap.

Dit zijn enkele strategieën waar de Rijksuniversiteit Groningen aan wil werken in de komende vijf jaar. Dit op basis van inzet en gedeelde verantwoordelijkheid.

Lees meer over onze ambities en strategische doelen voor 2020.

Onze ambities voor 2020

  • Versterking van onze positie door de oprichting van nationale en internationale branch-campussen.
  • Onderzoek van hoog niveau door het bevorderen van een innovatieve en ondernemende houding.
  • Studenten op een actieve manier laten leren als focus van onze educatieve strategie.
  • Kennis toepasbaar maken als belangrijke verantwoordelijkheid.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor strategie, beleid en management van de universiteit.
  • Het betrekken van alumni bij ons onderwijs en onderzoek.

Video's Strategisch Plan