Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Kwaliteitszorg

Instellingstoets onderwijs RUG

Op 19 en 20 mei 2014 ontvangt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een commissie van de Nederland Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De commissie komt om zich te laten informeren over de acties die de universiteit heeft ondernomen om te voldoen aan de voorwaarden die vorig jaar aan de instellingstoets werden verbonden.

In 2013 heeft NVAO op aanvraag van de RUG aan de universiteit een ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ uitgevoerd. Die resulteerde in een positief besluit onder voorwaarden. De NVAO verzocht de RUG om in voorjaar 2014 aan te geven op welke wijze ze uitvoering heeft gegeven aan de gestelde voorwaarden.

Instellingstoets 2013

Bij de instellingstoets in 2013 constateerde de NVAO dat de Rijksuniversiteit Groningen na 2010 een ingrijpend veranderingsproces ter verbetering van de onderwijskwaliteit in gang heeft gezet. Een nieuwe visie is uitgezet, diverse nieuwe beleidsplannen zijn uitgewerkt en een aangepast instrumentarium van kwaliteitszorg is ontwikkeld. Ook werd een aanzienlijke hoeveelheid middelen voor vernieuwing en verbetering beschikbaar gesteld.

De Commissie heeft een aantal voorwaarden verbonden aan het positieve oordeel. Die hebben met name betrekking op de structurering van de kwaliteitszorg onderwijs.

Samenstelling NVAO-commissie 2014

  • Voorzitter prof. dr. D. D. Breimer
  • Commissielid prof. dr. C. Mouwen
  • Commissielid prof. dr. J. Cornelis

Wie als studentlid van de commissie zal optreden, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Laatst gewijzigd:07 mei 2014 14:14