Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Groninger Universiteitsfonds

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. Bij het 100-jarig bestaan in 1993 werd de geschiedenis beschreven en vastgelegd in een publicatie 'Groninger Universiteitsfonds 1893-1993' door drs Franck R.H. Smit.

Doel

De Stichting Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als middelen om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:

  • het subsidiëren van studiereizen in het buitenland door gevorderde studenten;
  • het subsidiëren van excursies door studenten die in het kader van de studie van belang zijn maar niet verplicht;
  • het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband;
  • het verlenen van subsidie bij de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen door eenheden van de RUG;
  • financiële steun bij voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG;
  • het verlenen van boekenbeurzen (op beperkte schaal);
  • het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG.

Over het algemeen komen niet voor subsidie in aanmerking: de kosten van wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven van een proefschrift en de kosten van buitenlandse reizen of congresbezoek van stafleden in vaste of tijdelijke dienst.

ANBI status

Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Laatst gewijzigd:08 februari 2016 14:19
printOok beschikbaar in het: English