Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Bureau van de Universiteit

Bureau van de Universiteit

De taken van het Bureau van de Universiteit zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden:

  1. Beleids- en bestuursondersteuning, in het kader van de uitvoering van het instellingsbeleid (t.b.v. College van Bestuur, College van Decanen, Managementberaad, Universiteitsraad en andere bestuurlijke organen)
  2. Concernadministratie (financieel, studenten, personeel)
  3. Dienstverlening (aan studenten, medewerkers, faculteiten, diensten, alumni, bedrijven, journalisten, enz.)

Het Bureau van de Universiteit bestaat uit een aantal staf- of expertisediensten en een aantal interne service-eenheden, dit zijn:

  • Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken
  • Arbo- en Milieudienst
  • Communicatie
  • Human Resources
  • Onderwijs & Studenten
  • Research & Valorisation
  • Universiteitswinkel

Het Bureau wordt geleid door een driehoofdige directie: een algemeen directeur (met portefeuille strategie) en twee directeuren (resp. Finance en Human Resources).

De directie van het Bureau

Laatst gewijzigd:11 november 2016 11:36