Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Plannings- & Ontwikkelingsstudies

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Boavida-Portugal, dr. I.Complex systems
Socio-ecological systems
Spatial analysis and modelling
Agent-based modelling
Companion modelling
Participatory planning
Volunteer Geographical Information
User-generated content
Geogaphical Information Systems and Remote Sensing
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Geografie
Brink, dr. M.A. van denUniversitair Docent PlanologieAdaptive water governance and spatial planning
Flood resilience
River basin management
Institutional analysis
Framing theory, discourse theory
Watervoorziening
Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Busscher, N.A., MScPhD StudentLand Grabbing, Environmental Justice, Sustainability, Socio-ecological Change, Political Ecology, Latin AmericaSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Sociale Vraagstukken
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Busscher, dr. T.Universitair Docent InfrastructuurplanningPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Verkeerskunde
Bestuurskunde
Castro Arce, K.PhD studentArchitectuur
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Dijk, dr. ir. T. vanUniversitair HoofdDocent (UHD) PlanologieGeografie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Gugerell, dr. ir. K.Assistant Professor Planning & Spatial Design Research Interest:
Landscape Architecture
Urban, Rural and Landscape transformations
Historic & Contemporary Landscapes
Games & the Virtual
Living Labs & Civic City Making & Participation 
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Milieuwetenschappen
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Hasanov, M.H., MScPhD Candidate "SELFCITY"Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Geografie
Hilbers, drs. A.M.PromovendaIntegrale transport infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, (meer)waardebepaling, consensusPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Regionale en Ruimtelijke Economie
Stadsstudies & Planologie
Horlings, prof. dr. L.G.Adj. Prof. Dr. Socio-Spatial PlanningPlaats-specifieke gebieds- en regionale ontwikkeling (Place-based development); (inter)subjectieve aspecten van planning (perceptie, betekenisgeving, verhalen, identiteit); Leiderschap, coalities & samenwerking; Burgerinitiatieven en –participatie; Waarden & cultuur; Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en transformatie; place branding.Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Ike, prof. dr. ir. P.Emeritus Hoogleraar Technische Planologie Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg. Geografie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Nguyen, T.V.Q.PhD studentPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Stadsstudies & Planologie
Rauws, dr. W.S., PhDUniversitair Docent Planologie Adaptieve planning
Complexiteitstheorie & zelforganisatie
Ruimtelijke transities
Stadrandzones & urbane regio's
Ruimtelijk planconcepten 
Ruimtelijke visievorming & ontwerpsessies
Wijkrevitalisatie
Leeftijdsvriendelijke wijken
Burgerinitiatieven & zelfbestuur


Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Tan, dr. ir. W.G.Z.Universitair Docent Infrastructuur -en vervoersplanningKnooppuntontwikkeling
Verkeers -en vervoersbeleid en processen
Instituties en institutionele veranderingen (Planologie)
Policy learning and transfer
Duurzame mobiliteit
Duurzame ontwikkeling voor Megasteden
Planning en strategie (Regional and Metropolitan)
24 uurs stedelijke omgevingen
Internationaal vergelijkend onderzoek 
Spatial Analytics (GIS, Depthmap)
Stedenbouw en architectuur
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Verkeerskunde
Stadsstudies & Planologie
Trell, dr. E.M.Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Woltjer, prof. dr. J.Honorair Hoogleraar Planologie (Internationale Planning en Regionale Ontwikkeling).Research: urban and regional development, human geography, environmental governance, institutional design, international planning, evaluation, water and infrastructure development
Teaching: International classroom, tutorials, comparative learning
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Watervoorziening
Wu, J.PhD studentPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Energie & Brandstoffen
Zhang, B.PhD studentUrban and Regional Planning, Migration Study.Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Etnische Studies
Zuidema, C.Universitair Docent Ruimtelijke PlanningEnergie & Brandstoffen
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
printOok beschikbaar in het: English