Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Filosofie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Berndsen, dr. F.A.H.universitair docent / studieadviseurLetterkunde, overige Germaanse talen
Filosofie
Kunstwetenschappen
Bewersdorf, dr. G.B.Postdoctoral ResearcherFormal Epistemology, Philosophy of ScienceFilosofie
Wetenschapsfilosofie
Boele Van Hensbroek, dr. P.Research coördinator (GSG), Universitair Docent (Wijsbegeerte) Afrikaanse filosofie, Niet-westers politiek denken Filosofie
Boer, L. denUniversitair DocentAziatische filosofie, Indische filosofie, Chinese filosofie, comparatieve filosofie, SanskritFilosofie
Aziëstudies
Boer, dr. ing. S.W. deBeleidsmedewerker onderwijs & onderzoekOnderwijs- en onderzoeksaccreditaties

Geschiedenis van de wijsgerige psychologie; Middeleeuwse wijsbegeerte; Paleografie
Filosofie
Boot, M.G.J., PhDMoral and political philosophy, normative political theory, ethics, global justice, value pluralism, incommensurability, comparabilityEthiek
Filosofie
Politicologie
Bosman, B.PromovendusGeschiedenis van de filosofie, filosofie van de oudheid en Middeleeuwen, geschiedenis van de logicaFilosofie
Klassieke Talen & Culturen
Braaksma, Y.PhD studentResearch on R.G. Collingwood and classical pragmatism (C.S. Peirce, William James, F.C.S. Schiller & John Dewey).

Other interests: British idealism, Italian idealism, realism in early 20th century British philosophy & philosophy of history.
Geschiedenis
Filosofie
Bree, drs. M.J. dedocent medische ethiek en filosofiemedische ethiek
filosofie van de geneeskunde
medische professionaliteit
reflecteren
moreel beraad
socratische gespreksvoering

Boeken:
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Menno de Bree en Eite Veening (2012): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Van Gorcum.

Boekhoofdstukken (selectie)

Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24

Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148

Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12

Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model'. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom
Filosofie
Ethiek
Chadwick, dr. A.A.F.Filosofie
Coultre, drs. E.A. leVakdidacticus FilosofieFilosofie
Onderwijs & Onderwijskunde
Dutilh Novaes, prof. dr. C.Universitair Hoofddocent, Rosalind Franklin FellowFilosofie
Embry, B.A., PhDPostdoctoral onderzoekerEarly Modern Philosophy, MetaphysicsFilosofie
Engelsma, dr. J.PromotiestudentKentheorie, Epistemische rechtvaardiging, Religieus taalgebruik, WittgensteinFilosofie
Evers, dr. H.W.A.Universitair Docentmetaethics, free will, aesthetics, meaning of lifeFilosofie
Felix, V.L.PhD studentFilosofie
Theologie
Georgescu, dr. L.Filosofie
Wetenschapsfilosofie
Wetenschapsgeschiedenis
Griffioen, S.L.V.Löwith-Blumenberg debat, geschiedfilosofie, continentale filosofieFilosofie
Harbers, dr. J.A.Universitair Hoofddocent Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving Filosofie
Sociologie
Hellemans, dr. B.S.senior lecturer Middeleeuwse Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis 1000-1700, Ideeëngeschiedenis 1000-1700, Historische antropologie, Theorievorming van de geschiedwetenschap, Geschiedenis van Frankrijk Geschiedenis
Cultuurstudies
Filosofie
Hindriks, prof. dr. F.A.Adjunct hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie Ethiek, sociale ontologie en politieke filosofie Ethiek
Filosofie
Sociale Vraagstukken
Hupkes, S.PhD CandidatePeace and peacebuilding, democracy, power-sharing democracy, group identities and group rightsFilosofie
Godsdienstwetenschappen
Internationale Betrekkingen
Ierna, dr. C.part-time, fixed term lecturer Areas of Specialization:
History of philosophy (19th and early 20th century), esp. history and philosophy of mathematics and logic, School of Brentano (Franz Brentano, Carl Stumpf, Anton Marty, Alexius Meinong, Christian von Ehrenfels, Edmund Husserl), early phenomenology.
Filosofie
Jacobs, drs. J.P.J.A.Filosofie
Internationale Betrekkingen
Jedan, prof. dr. C.Hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Ethiek
Joosse, dr. L.A.Antieke FilosofieKlassieke Talen & Culturen
Filosofie
Joye, Y.Researcher and teacherConsumer behavior, Environmental Psychology, Evolutionary Psychology, AestheticsMarketing
Psychologie
Filosofie
Kassenberg, E.P.PhD studentEthiek
Filosofie
Keijzer, dr. F.A.Universitair HoofddocentFilosofie
Psychologie
Kleingeld, prof. dr. P.Hoogleraar ethiek en haar geschiedenis Ethiek, Immanuel Kant, praktische rationaliteit, wijsgerig kosmopolitisme Filosofie
Ethiek
Kooi, prof. dr. B.P.Vicedecaan, Bijzonder hoogleraar Logica en Argumentatietheorie vanwege het Groninger Universiteitsfonds Logica en Argumentatietheorie Logica
Filosofie
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Krabbe, prof. dr. E.C.W.Emeritus professor in de Logica en Wijsgerige ArgumentatietheorieArgumentatietheorie
Formele dialectiek/dialooglogica
Drogredenen

Filosofie
Logica
Kuipers, prof. dr. T.A.F.Emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie Filosofie, in het bijzonder Wetenschapsfilosofie Filosofie
Laar, dr. J.A. vanUniversitair DocentPhilosophy or argument
Fallacy theory
Formal dialectic
Theory of criticism
Dispute resolution
Deliberation
Negotiation
Political discourse
Filosofie
Laat, dr. P.B. deUniversitair Docent Filosofie van Wetenschap, Techniek en Samenleving Filosofie
Lambers, A.M., MADocent Academische VaardighedenFilosofische vaardighedenFilosofie
Onderwijs & Onderwijskunde
Lenz, prof. dr. M.Department Chair & Professor of the History of Philosophy (adjunct hoogleraar) medieval and early modern philosophy; philosophy of language; philosophy of mind; epistemology Filosofie
Taal & Taalwetenschap
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Lijster, dr. T.E.Universitair Docent Kunst- en CultuurfilosofieKritische theorie, esthetica, kunstkritiek, cultuurfilosofieFilosofie
Cultuurstudies
Mackor, prof. mr. dr. A.R.Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies Professionele ethiek, rechtsfilosofie, wetenschapsfilosofie Filosofie
Rechtsgeleerdheid
Maier, dr. E.Universitair DocentSemantiek, Pragmatiek, TaalfilosofieLinguïstiek
Filosofie
Mazijk, C.M.A. vanUniversitair DocentPhenomenology, Consciousness, Epistemology, Philosophy of Mind, German Idealism, Husserl, Heidegger, KantFilosofie
Meerman, dr. ir. G.J. teUniversitair Hoofddocent met pensioenStatistische Genetica, Berekening van genetisch risicoGenetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Filosofie
Molendijk, prof. dr. A.L.Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Geschiedenis
Nauta, prof. dr. L.W.Decaan van de Faculteit, Hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie Geschiedenis van de filosofie Filosofie
Geschiedenis
Nawar, dr. T.M.Universitair Docent Areas of Interest: Ancient and Medieval Philosophy; Epistemology; Metaphysics

Before joining the faculty of philosophy here in Groningen (in 2015) I was a research fellow in philosophy at the University of Oxford and before that I completed my PhD at the University of Cambridge.

My historical research is broad both chronologically and thematically, but focuses on ancient and medieval philosophy. To date, I have published on Plato, Aristotle, the Stoics, and Augustine.

My systematic interests are focused on (analytic) metaphysics and epistemology. I am especially interested in questions at the intersections of these areas and value theory and the philosophy of action.

I am interested in supervising students working in these areas. Please contact me if you are a prospective student and have any queries.

On my personal site you can find more materials related to my teaching and research.


Some recent publications:

‘Aristotelian Finitism’Synthese (2015) [PDF proof]

‘Augustine on the Varieties of Understanding and Why There is No Learning from Words’, Oxford Studies in Medieval Philosophy (2015) [PDF proof]

‘The Stoic Account of Apprehension’, Philosophers’ Imprint (2014) [open access]

‘Knowledge and True Belief at Theaetetus 201a-c’, British Journal for the History of Philosophy (2013)  [PDF offprint]  (commended in the 2013 BSHP Essay Prize Competition)


Projects:

From 2017, I will be working on a NWO Veni project focusing on relativism about truth and morality in ancient philosophy.
Filosofie
Pätzold, prof. dr. D.H.K.Emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte, vanwege Stichting Groninger UniversiteitsfondsFilosofie
Pauly, dr. M.Onderzoeker en docentFilosofie
Ethiek
Peters, dr. R.G.P.Universitair Hoofddocent Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica Geschiedenis
Filosofie
Prakken, prof. mr. dr. H.Hoogleraar Rechtsinformatica en juridische argumentatieRechtsgeleerdheid
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Filosofie
Roig Lanzillotta, dr. dr. F.L.Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament en Vroeg Christendom Nag Hammadi codices and Gnosticism;
Greek Philosophy and Early Christianity;
Religion and Philosophy in Late Antiquity;
Early Christian Apocrypha;
Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Rol, dr. M.E.G.M.Docent sociaal-wetenschappelijke conceptontwikkeling, relatie theorie en beleid Filosofie
Economie (Algemeen)
Romeijn, prof. dr. J.W.Hoogleraar Wetenschapsfilosofie For an overview of my activities, please see my personal website: http://www.philos.rug.nl/~romeyn/index.html
Filosofie
Statistiek & Kansrekening
Rusu, dr. D.Postdoc onderzoekerEarly Modern Philosophy and ScienceFilosofie
Wetenschapsgeschiedenis
Sangiacomo, A.Assistant ProfessorEarly modern philosophy (especially Spinoza and Cartesian debates)
Early modern science and natural philosophy (especially debates on causation)
Continental philosophy (especially Martin Heidegger and Emanuele Severino)
Filosofie
Wetenschapsgeschiedenis
Schleim, dr. S., MAUniversitair HoofddocentPsychologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Filosofie
Schmidt, dr. A.T.Universitair Docent I work in political theory, ethics and the philosophy of public policy. Here are some of the themes that run through my work.
    In my writings on freedom, I develop a new, ability-based measure of overall individual freedom, discuss how to distribute freedom across persons and what role freedom should play in a theory of justice. In doing so, I aim to bring together discussions from both philosophy and economics. See, for example, my papers Abilities and the Sources of Unfreedom and An unresolved problem: freedom across lifetimes.      Sometimes, I leave the realm of pure reasoning and apply the abstract debate on freedom to politics and public policy. For example, in two papers, I argue that non-human animals have an interest in socio-political freedom and discuss in which sense we are obliged to liberate animals, for example here.
My interest in freedom and distributive justice also made me think more about health policy. I explore issues such as health behaviour change, tobacco control, nudging, mindfulness-based interventions, and the connection between social inequality, health and well-being. See, for example, The Power to Nudge, The Ethics and Politics of Mindfulness-Based Interventions and Withdrawing vs. Withholding and Tobacco Control.
     Finally, I am a consequentialist of sorts. But I believe consequentialism is less cray – or counterintuitive – than many philosophers think. In a series of papers, I develop a consequentialist framework for blame and responsibility and demonstrate how such a framework answers some famous objections to consequentialism. See, for example, Being Good by Doing Good.

See my personal website for more on my research and publications.
Filosofie
Ethiek
Semeijn, M.PhDPhilosophy of language, philosophy of mind and philosophy of fictionFilosofie
Slob, prof. dr. W.H.Bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse ­Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'Relatie theologie en cultuurFilosofie
Godsdienstwetenschappen
Snellen, P.J., MAPhD Student (AIO)Ethiek
Filosofie
Stahl, dr. U.T.R.Universitair DocentMy main areas of research are social and political philosophy, critical theory and social ontology. At the moment, I pursue several research projects: I am very much interested in giving a political account of the value of communications privacy. In contrast to individualist negative-right justifications of privacy, I think that the most sustainable defense of privacy as a value must refer to the contribution of unsurveilled communications to democratic self-determination. I have recently published an article about this topic (open access) and am currently planning a larger project on this topic.More generally, I am interested in analyzing different conceptions of social power. I would like to find out how the impoverished picture of social power that is implicitly presupposed by the mainstream political discourse in our societies does not allow us to effectively combat oppression and unjust domination.I am involved in a research project about hope. As part of that project, I investigate the concept of collective hopes and the political significance of hope.Filosofie
Ethiek
Straehle, prof. dr. C.HoogleraarChristine Straehle is Professor for Political Philosophy and Public Affairs at the Faculty of Philosophy. Her research interests are in political philosophy, ethics, questions of global justice, and conceptions of vulnerability and autonomy in moral philosophy. Before joining the University of Groningen, Straehle was Associate Professor of Ethics, Political and Social Philosophy in the Graduate School of Public and International Affairs at the University of Ottawa and in the Philosophy Department at the Université du Québec à Montréal. Straehle has received several fellowships and is a member of the Centre for PPE at the University, as well as a collaborator of the Centre de Recherche en Éthique (CRÉ) of the Université de Montréal and a research associate of the Global Justice Network based at the University of Frankfurt. In 2015-2016, she was John Stuart Mill Visiting Chair in Social and Political Philosophy at the University of Hamburg.Ethiek
Filosofie
Streumer, prof. dr. B.Adjunct hoogleraar en Directeur Graduate School WijsbegeerteEthiek, metaethiek, politieke filosofieFilosofie
Ethiek
Tarsney, C.J.Filosofie
Timmerman, dr. J.P.BestuurssecretarisSociale contracttheorieEthiek
Filosofie
Uytterschaut, dr. H.T.T.C.TutorFysische anthropologie
Anatomie 
Fysiologie
Filosofie
Cultuurstudies
Vanden Auweele, dr. D.Universitair docent godsdienstfilosofieGeschiedenis van de moderne filosofie: Kant tot Nietzsche
Godsdienstfilosofie
Metafysica
Ethiek
Filosofie
Vanderjagt, prof. dr. A.J.Emeritus hoogleraar Ideeëngeschiedenis Ideeëngeschiedenis (Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne Tijd), geschiedenis van de plantkunde (amateur) Filosofie
Geschiedenis
Letterkunde, overige talen
Vega, dr. J.A.Universitair Docent Sociale en Politieke FilosofieDemocratietheorie; rechtvaardigheidstheorie; feministische filosofie; kunst en publieke sfeerFilosofie
Verkerk, prof. dr. M.A.Hoogleraar ZorgethiekEthiek, Filosofie, Medische EthiekMarian Verkerk is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een 'praktijkgebonden ethiek': een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Morele verhalen (narratieven) van wat mensen zelf belangrijk en van betekenis vinden vormt het uitgangspunt van van normatieve analyse en reflectie.Op dit moment is zij programma-leider van een internationaal onderzoeksconsortium op het gebied van familie-ethiek.Marian Verkerk heeft uitgebreide ervaring (sedert 1982)  in zowel het ontwikkelen als doceren van onderwijs op het gebied van filosofie, ethiek, medische ethiek, reflectie en professionaliteit. Zij is gastdocent van de SSR opleiding als ook gastspreker en inhoudelijk coördinator medische ethiek bij Comenius Leergangen.Marian Verkerk heeft ruime ervaring in consultatie op het gebied van ethiek en ethiek beleid. U kunt haar altijd benaderen voor  actuele vragen op het gebied van ethiek en zorgEthiek
Medische Ethiek
Filosofie
Wansbeek, C.C., BAAlumni OfficerFilosofie
Wiskunde
Logica
Westerman, prof. dr. P.C.Hoogleraar Rechtsfilosofie Rechtsfilosofie Filosofie
Rechtsgeleerdheid
Wit, prof. dr. E.C.Hoogleraar Statistiek en StochastiekModelleren van netwerken; hoog-dimensionale inferentie; schatten van differentiaal vergelijkingen; Statistische geneticaStatistiek & Kansrekening
Biomathematica & Bioinformatica
Filosofie
Wittingslow, dr. R.M.Assistant Professorhistory and philosophy of technology; aestheticsFilosofie
Wetenschapsgeschiedenis
Kunstwetenschappen
Wolf, drs. L.B.PhD StudentHistory of the design argument
History of Newtonian natural theology
History of 18th century natural theology in Britain
Wetenschapsgeschiedenis
Filosofie
Zoonen, D.H.C. vanPhD studentAncient Philosophy (especially Plato), Ethics, Existentialism, Moral Psychology, Philosophy as a way of life Filosofie
printOok beschikbaar in het: English