Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Mediaevistiek & Renaissancestudies

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Belt, prof. dr. H. van denBijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en contextGereformeerde Godgeleerdheid met bijzondere aandacht voor haar bronnen, ontwikkeling en context. Werkzaamheden met een bijzondere aandacht voor de relatie tussen religie en cultuur. Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Boer, prof. dr. D.E.H. deEmeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013) Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek Geschiedenis
Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bollmann, dr. A.M.Universitair docent "Europese talen en Culturen/Duits"Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Geschiedenis
Boonstra, P.H., MAPromovendusGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bossier, prof. dr. P.G.Hoogleraar Oudere Romaanse Cultuur- en Letterkunde / Via detachering: Universiteit Utrecht, hoogleraar Italiaanse taal en cultuur (vanaf 16-04-2014)Romaanse cultuur en letterkunde
Italiaanse literatuur
Cultuurgeschiedenis
Sociologie van het theater
Literatuurwetenschap
Letterkunde, Romaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Corbellini, prof. dr. S.Rosalind Franklin Fellow - Professor "History of Reading in Premodern Europe" Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen; Geschiedenis van het lezen; Boekgeschiedenis; Europese LetterkundeGeschiedenis
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Flood, dr. J.Universitair docent (UD1) Vroegmoderne Engelse literatuur. Letterkunde, overige talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Dichtkunst
Folkerts, dr. S.A.Postdoconderzoeker NWO-Veni Geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen - Heiligen en hagiografie - Handschriftenkunde en boekwetenschap - Middelnederlandse bijbelvertalingen Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Letterkunde, overige Germaanse talen
Gendt, dr. A.M.E.A. deUniversitair DocentLetterkunde, Romaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Hemelaar, drs. F.senior beleidsmedewerker onderwijsOnderwijsbeleid: onderwijsstrategie en -innovatie, curriculumontwikkeling, toetskwaliteit, accreditatie en visitatie, kwaliteitszorg 
Onderzoek: Retorica / 16de eeuw / Humanisme en onderwijs / Rederijkers / Vertalen en adapteren
Hoger onderwijs: Latijn, Middeleeuwen- en Renaissancestudies
Middelbaar onderwijs: Griekse en Latijnse taal en cultuur, KCV, CKV-I
Onderwijs & Onderwijskunde
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Klassieke Talen & Culturen
Lenz, prof. dr. M.Department Chair & Professor of the History of Philosophy (adjunct hoogleraar) medieval and early modern philosophy; philosophy of language; philosophy of mind; epistemology Filosofie
Taal & Taalwetenschap
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Meder, prof. dr. T.Hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuurVolksverhalen en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale contextLetterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Ramakers, prof. dr. B.A.M.Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Nederlandse literatuur tot c. 1800, i.h.b. middeleeuwen en rederijkerstijd Letterkunde, overige Germaanse talen
Theaterwetenschap
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Santing, prof. dr. C.G.Hoogleraar Middeleeuwse GeschiedenisGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Sobecki, prof. dr. S.I.Hoogleraar Engelse letterkunde en cultuurkunde van de Middeleeuwen Medieval and early modern literature, especially Chaucer and Gower
Law, politics, multilingualism, Anglo-European contact
Travel, pilgrimage, and geography
Archives and manuscripts

Letterkunde, overige talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
printOok beschikbaar in het: English