Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Boelen, dr. P.post-doc onderzoekerBiotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Celbiologie
Boer, dr. M.K. deDocentMariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Ecologie
Toxicologie
Buma, prof. dr. A.G.J.Hoogleraar en voorzitter Basiseenheid.Leerstoel: Ecofysiologie van mariene microalgenOceanografie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Fysiologie
Ecologie
Energie & Brandstoffen
Microbiologie
Cabrera Arreola, A.A.Genetica & Erfelijkheid
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Evolutionaire Biologie
Engel, F.G., MScMicrophytobenthos and Phytoplankton Ecology
Biological Oceanography
Ecologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Oceanografie
Eriksson, prof. dr. B.D.H.K.Associate Professor Benthic EcologyResearch Interests I am interested in the interaction between humans and our natural habitat: specifically, which impact we have on aquatic ecosystems and the communities therein, what properties that promote desirable ecosystem states, and ultimately how we can make sustainable use of aquatic resources. Promoting desirable ecosystem states: I use experimental methods to test the function of different biological properties for community-responses to human impacts. For example, if the number of species, species functional traits or the presence of important species groups control effects of nutrient enrichment. I am especially interested in what biological properties are important sources of community resilience*; i. e. what biological factors increase resistance of the communities to change or increase the ability to regenerate functions in the system after a disturbance, and thereby prohibit the system from collapsing into an undesirable state.
Conclusions from such experiments will promote the understanding of ecological resilience*, which is essential to sustain and repair aquatic ecosystems in the future and thereby secure important resources on which we depend. * Note: Resilience = the amount of disturbance a system can absorb without changing to another state of attraction. The three themes of the research group: Consequences of predator declines for coastal resilience to eutrophication: Participants: Katrin Sieben PhD; Cooperating partners: Ulf Bergström, Lars Ljungren & Alfred Sandström – Swedish Board of Fisheries. In this project we study how important predator communities are  for food-web structure and function. We test how predator diversity through different degrees of omnivory and carnivory, influence top-down control in benthic communities. In this project we also specifically explore the impacts on marine communities from the documented large-scale and world-wide eutrophication of aquatic habitats the last 50-60 years, and an even historically longer strong exploitation of marine resources (fishing and hunting). Consequences of ecosystem engineers for the trophic structure and recovery potential of the Wadden Sea ecosystem: Participants: Serena Donadi PhD, Johan Eklöv post-doc; Cooperating partners: Theunis Piersma, Els van der Zee –Animal Ecology, University of Groningen; Han Olff, Tjisse van der Heide – Cocon, University of Groningen. Henk van der Veer, Johan van der Koppel – NIOZ. In this project we study interactions between benthic soft-bottom communities dominated by ecosystem engineers and local resource conditions. We suggests that feedbacks between ecosystem engineers and local resource conditions generate alternative stable benthic communities with distinctly different trophic structures and function. We specifically study engineering effects of sediment destabilizing ecosystem engineers (seagrass, mussels, cockles) and sediment stabilizing suspension feeders (polychaete worms), and how such relations may be modified by human impacts on sediment stability (dredging, trawling, engineering). The relation between biodiversity and resilience in source-sink meta communities: Participants: Karin de Boer post-doc. Cooperating partners: Birte Matthiesen, Lena Eggers – Leibnitz Institute for Marine Sciences. Helmut Hillebrand  - Planktologie, University of Oldenburg. In this project we aim to predict consequences of species loss for the ability of communities to cope with environmental stress and disturbances, i.e. community resilience. To test this we establish meta communities consisting of connected habitats of marine benthic microalgae in the laboratory. This means allowing for patch-dynamics by including environmental disturbance and dispersal, which are natural processes that promote species coexistence – but are so far neglected processes when it comes to biodiversity-ecosystem function experiments. Master research projects There is a number of master research projects available within the above subjects.
Ecologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Govers, dr. L.L.PostdocMariene Ecologie
Systeemecologie
Biogeochemie
Conservation
Waddenecologie
Zeegrasecologie
kustecologie
Ecologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Kulk, dr. G.Postdoc onderzoekerFytoplankton, Ecofysiologie, Fotosynthese, Primaire productie, KlimaatveranderingMariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Ecologie
Oceanografie
Likumahua, S., MPhD studentPhytoplankton ecology, Harmful Algal Blooms (HABs)Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Oceanografie
Olsen, prof. dr. J.L.HoogleraarMarine ecological and evolutionary genomics
Seagrasses, marine algae
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Botanie
Evolutionaire Biologie
Ouderaa, I.B.C. van derPhD studentLANDSCAPES OF FACILITATION

Interactions between long-range and short-range facilitation cascades in intertidal systems.

For decades research has mainly focused on negative species interactions such as competition and predation. Nowadays the importance of positive (indirect) interactions between species is recognized and it is indispensable when considering management plans. When a species facilitates a secondary species, this species can (positively) effect a third species; creating a cascade of facilitation that can influence e.g. biodiversity. On the mudflats of Schiermonnikoog, I study a long-range facilitation cascade created by mussel beds. Mussel beds ameliorate stressors such as sediment erosion and wave power, hereby creating a unique habitat in their landward wake where cockles prefer to settle, along with many other benthic species. Also, on the short-range, mussel beds contain water in pools on the mussel bed that provide a sheltered habitat in which biodiversity may peak and conditions are mediated.
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Ecologie
Poll, dr. W.H. van depost docfytoplankton fysiologie, fotobiologie, ecologieMariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Oceanografie
Fysiologie
Reijden, K.J. van der, MScPhD studentGedurende mijn phd project zal ik me richten op de ruimtelijke verdeling van verschillende benthische levensgemeenschappen op de bodem van de Noordzee over het gehele Nederlandse Continentale Plat. Daarnaast wil ik van elke levensgemeenschap de individuele veerkracht tegen natuurlijke en menselijke invloeden kwantificeren. Dit project is een samenwerking met een PhD in Yerseke (NIOZ) en een PhD in Delft (TU Delft), waarbij alle drie de deelprojecten gebruik maken van verschillende ruimtelijke schalen om de benthische levensgemeenschappen te bestuderen. Door gebruik te maken van acoustische gegevens (multibeam scatter; Delft), onderwatervideo analyse (ik) en bodemmonsters gegevens (Yerseke) kan het gehele Nedelandse Continentaal Plat worden bestudeerd, waarbij uiteindelijk de kwetsbaarheid van de verschillende levensgemeenschappen geidentificeerd kan worden om beleid en manegement van de Noordzee te vergemakkelijken.Biodiversiteit Natuurbescherming
Ecologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Rijssel, dr. M. vanOnderwijscoordinator Levenswetenschappen Master programma's Biology, Ecology & Evolution, Marine Biology, Molecular Biology & BiotechnologyMariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Microbiologie
Rooij, dr. J.M. vanSenior Adviseur Onderzoeksbeleid en Institutional Research, Coördinator Kwaliteitszorg Onderzoek Kwaliteitszorg Onderzoek, Onderzoekstrategie, Institutional Research, Valorisatie van Onderzoek, Kengetallen (KUOZ, 1cijferHO), Promotierendement, University Rankings, Citatie impact analyse, Web of Science, Scopus, Onderzoeksinformatiesysteem (PURE) Ecologie
Evolutionaire Biologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Rozema, P.D., MScPhD studentMicrobiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Ecologie
Timmermans, prof. dr. K.R.honorair hoogleraar Mariene Plantaardige BiomassaFysiologie en ecologie van zeewierBiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Microbiologie
Venekamp, L.A.H.Botanisch analist Mariene phytoplankton kweken  determineren
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Botanie
Visser, ing. R.J.W.research analistorganiseren en uitvoeren van veldwerk campagnes
ontwerpen en bouwen van veldwerk-  en onderzoeksapparatuur
HPLC-pigment analyse
Elektrotechniek & Elektronica
Oceanografie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Worst, drs. D.E.Technicus/ analist/ visverzorger/ marien bioloogBiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Zoölogie
printOok beschikbaar in het: English