Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Letterkunde, overige Germaanse talen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Berndsen, dr. F.A.H.universitair docent / studieadviseurLetterkunde, overige Germaanse talen
Filosofie
Kunstwetenschappen
Boer, prof. dr. D.E.H. deEmeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013) Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek Geschiedenis
Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bollmann, dr. A.M.Universitair docent "Europese talen en Culturen/Duits"Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Geschiedenis
Folkerts, dr. S.A.Postdoconderzoeker NWO-Veni Geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen - Heiligen en hagiografie - Handschriftenkunde en boekwetenschap - Middelnederlandse bijbelvertalingen Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Letterkunde, overige Germaanse talen
Klok, dr. J.E.universitair docentLetterkunde, overige Germaanse talen
Lippert, dr. F.J.Universitair Docent (UD1)Modern and Contemporary German and European Literature; Literary Theory
Visual Studies; Documentary Film; Film Theory
Sociology; Discourse Theory; Systems Theory
Self-Referentiality; Aesthetic Negativity
Literatuurwetenschap
Film, Radio en Televisie
Letterkunde, overige Germaanse talen
Meder, prof. dr. T.Hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuurVolksverhalen en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale contextLetterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Meijer Drees, dr. M.E.UHD vroegmoderne Nederlandse literatuur en cultuur; director Dutch Studies Program.Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en cultuur in Europese context (ca. 1550-1800). Aandachtsgebieden: pamfletten als medium van literaire reactie- en herinneringscultuur, toneelcultuur, satire, literaire verwerkingen van overstromingen en andere (natuur)rampen.Letterkunde, overige Germaanse talen
Literatuurwetenschap
Ramakers, prof. dr. B.A.M.Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Nederlandse literatuur tot c. 1800, i.h.b. middeleeuwen en rederijkerstijd Letterkunde, overige Germaanse talen
Theaterwetenschap
Mediaevistiek & Renaissancestudies
printOok beschikbaar in het: English