Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Chemie, Toegepaste

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Browne, prof. dr. W.R.Adjunct Hoogleraar en Voorzitter Basiseenheid Moleculaire Anorganische Chemie Electrochemistry Chemie, Analytische
Chemie, Toegepaste
Spectroscopie
Electrochemie
Materiaalkunde, Coatings & Dunnen Lagen
Chemie, Fysische
Duin, prof. dr. ir. M. vanhonorair hoogleraarmain fields of expertise are:
- rubber chemistry & technology: crosslinking chemistry, rubber blends, structure-properties relationships, thermoplastic vulcanisates, mixing
- polymer modification: reactive extrusion, free-radical grafting, reactive blending, compatibilisation
- chemical analysis of polymers
Polymeerchemie
Chemie, Organische
Chemie, Toegepaste
Hommes, ir. A.PromovendusChemie, Toegepaste
Technologie, Chemische
Janssen, prof. dr. D.B.Hoogleraar in Chemical Biotechnology Enzyme discovery and engineering, biocatalysis, biotransformation, protein engineering Biochemie & Moleculaire Biologie
Microbiologie
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Chemie, Toegepaste
Jong, prof. dr. ir. W. dehonorair hoogleraarThermochemische biomassa conversie, bioraffinage en energieopslagEnergie & Brandstoffen
Chemie, Toegepaste
Technologie, Chemische
Kamphuis, A.J., MScChemie, Toegepaste
Kurhade, S.H., PhDOrganic Chemistry, Drug DesignChemie, Medische
Chemie, Organische
Chemie, Toegepaste
Loos, prof. dr. K.U.Professor Our main research interests are currently focused on the design, synthesis and characterization of novel tailor made macromolecules as well as on the development of sustainable, eco-efficient and competitive production methods of polymeric materials. By utilizing modern polymer synthesis techniques including biocatalysis and other controlled polymerization methods our research aims to expand fundamental scientific knowledge towards advanced technologies.

Our research efforts can roughly be divided into projects centered on the design of new enzymatic polymerization/monomer synthesis techniques and projects aiming at the synthesis and the study of/utilization of the self-assembly of block copolymers. Please use the links below to learn more.
Polymeerchemie
Chemie, Toegepaste
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Schirhagl, dr. R.Biophysics, diamond, analytical chemistry, micro and nanofabrication, surface chemistry, (bio)nanotechnology, magnetometry, microfluidics, molecular imprinting,Biofysica
Celbiologie
Chemie, Toegepaste
Staal, ing. O.K.B.Chemisch Technisch research medewerkerHoge druk techniek, reactorkundeChemie, Toegepaste
Versteeg, prof. dr. ir. G.F. Process Development
Process Optimization
Process Integration
Chemie, Toegepaste
Vries, prof. dr. J.G. deHoogleraar Homogene katalyse Chemie, Organische
Chemie, Toegepaste
Chemie, Anorganische & Nucleaire
Winkelman, dr. ir. J.G.M.Lecturer Chemical Engineering, Senior Advisor Public Private CooperationChemie, Toegepaste
Multidisciplinaire Wetenschappen
Technologie, Chemische
printOok beschikbaar in het: English