Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HealthwiseOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum HealthwiseExpertise

HeadsUP

Onderzoek
HeadsUP-logo
Hoe goede jeugdhulp de samenleving vooruit helpt

Een sterke samenleving en volwassenen die prettig door het leven gaan bereik je door goed voor de jeugd te zorgen. Bijvoorbeeld door kinderen die dat nodig hebben de best bewezen ondersteuning en behandeling te geven. Hoe eerder die kinderen de juiste hulp krijgen, hoe groter de kans dat ze kunnen opgroeien tot evenwichtge volwassenen die hun bijdrage leveren aan de maatschappij, zowel in sociaal als in economisch opzicht. Die voor zichzelf kunnen zorgen, niet verslaafd raken, niet in de criminaliteit belanden. Die de samenleving dus geen overlast bezorgen en, zakelijker uitgedrukt, minder geld kosten. Evidence-based jeugdhulp lost niet alleen problemen van vandaag op, het voorkómt ook problemen in de toekomst.

Eerste stap naar uniform effectonderzoek jeugdzorg
De onderzoekers analyseerden 23 instrumenten voor het meten van kwaliteit van leven en 20 instrumenten voor het vaststellen van de kosten van interventies. Geen ervan was vooralsnog geschikt als standaardinstrument voor kosteneffectiviteitsonderzoek in Nederland. Elk instrument heeft zijn eigen tekortkomingen. Zo vonden de onderzoekers geen instrumenten die geschikt zijn om te kijken naar álle aspecten van psychosociale zorg voor jeugd of naar alle leeftijdsgroepen. Ook worden niet alle relevante kostenposten meegenomen in de instrumenten. Het is daarom nu niet mogelijk om één instrument te adviseren om kwaliteit van leven te meten of alle relevante kosten in kaart te brengen.

De onderzoekers adviseren om een instrument te ontwikkelen voor het meten van kwaliteit van leven voor het hele jeugdveld, afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. Dat kan door een volledig nieuw instrument te ontwikkelen, of door een bestaand instrument aan te passen. Zo lang zo'n instrument voor het hele jeugdveld niet beschikbaar is, raden de onderzoekers aan om steeds twee instrumenten te gebruiken. In ieder geval de vragenlijst EQ-5D-Y, omdat die vergelijkbare resultaten geeft voor het hele jeugdveld. En daarnaast een specifiek instrument, dat inzicht geeft in kwaliteit van leven bij uiteenlopende problemen. De onderzoekers bieden in hun rapportage een keuzehulp voor die specifieke probleeminstrumenten.

Voor de kosteninstrumenten raden de onderzoekers het ontwikkelen van een databank aan met een overzicht van relevante kostenposten en de bijbehorende gestandaardiseerde vragen. Zolang die databank er niet is adviseren de onderzoekers de vragenlijst TiC-P kinderen of het kostendagboek van onderzoeker Denise Bodden te gebruiken.

Een overzicht van de geanalyseerde instrumenten en hun kenmerken staat kan je hier vinden.


Efficiënter, goedkoper én beter

Onderzoeksprogramma HeadsUP heeft als centrale vraag: Wat zijn de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdhulp precies, hoe kun je die berekenen en hoe verhouden die zich tot kosten van zorg? Met de instrumenten die HeadsUP oplevert kunnen de baten van zorg op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenten kunnen met die informate beter sturen en instellingen kunnen beter beoordelen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. Zo wordt de zorg voor jeugd efficiënter, goedkoper én beter.


Samenwerking RUG en Accare

HeadsUP maakt deel uit van expertsecentrum Healthwise, waarbinnen tentallen onderzoeken worden gedaan op het gebied van health (care) management and economics. In HeadsUP werkt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de wetenschappelijke tak van Accare.

rug-accare


Waarom de samenleving goede jeugdhulp nodig heeft:

  • Kinderen met een niet-behandelde angststoornis lopen meer kans om als volwassene een alcoholprobleem te ontwikkelen omdat ze angstge situates proberen te hanteren met een drankje op.
  • Zonder behandeling of begeleiding, lopen kinderen met ADHD grotere kans om hun school niet af te maken, omdat ze veel conficten hebben of omdat zich zich moeilijk kunnen concentreren.
  • Kinderen die niet behandeld worden voor een trauma, lopen grotere kans om later bijvoorbeeld agressief gedrag te vertonen of om problemen te krijgen met opvoeden van hun eigen kinderen.

Stop keten van depressie: begin bij kinderen

Lees ons blogartikel over recentelijk gepubliceerd onderzoek op dit gebied. Door Healthwise onderzoeker Jochen Mierau.


Meer weten?

Neem contact met ons op via headsup@rug.nl. Of bezoek de Kick-off HeadsUP.

Ook kunt u ons factsheet downloaden:

Laatst gewijzigd:19 september 2018 13:39
Volg ons optwitter linkedin