Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HealthwiseOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum HealthwiseExpertise

Thema's

Wij richten onze onderzoeken, kennis en ervaring op de onderstaande drie kernthema’s:


Healthcare Management

Zorgmanagement

Zorgmanagement houdt zich bezig met verbetering van de resultaten in de zorg. De onderwerpen die aan de orde komen zijn kwaliteit en veiligheid, patiëntenlogistiek, de toepassing van innovaties (bijv. e-gezondheid) en integrale samenwerking in de zorg.


Health Economics

Gezondheidseconomie

In de gezondheidseconomie concentreert het onderzoek zich op onderwerpen als de interactie tussen de gezondheid van individuen en hun sociale en economische milieu, vergelijkingen van resultaten en kosten van zorgaanbieders, beoordelingen vanuit economisch oogpunt van zorginterventies, en metingen van het welbevinden van burgers, cliënten en medewerkers.


Business and Health

Bedrijf en gezondheid

Het onderzoek op het gebied van bedrijf en gezondheid is toegespitst op de factoren die de gezondheidskeuzes van mensen beïnvloeden in hun dagelijkse leven. Denk aan onderwerpen als de rol en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven als het gaat om het stimuleren van gezond gedrag, beïnvloedingstechnieken en consumentengedrag en de ethische aspecten van gezond gedrag en technische toepassingen.


Wilt u van onze expertise profiteren? Neem gerust contact met ons op.

Laatst gewijzigd:14 juni 2018 15:56
printView this page in: English
Volg ons optwitter linkedin