Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HealthwiseOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum HealthwiseOver ons

Aanbevelingen

Zie wat onze partners te zeggen hebben over hun samenwerking met ons.


'Kennis is onmisbaar om onze gezamenlijke ambitie te realiseren'
Peter den Oudsten
Peter den Oudsten
'Een lang en gezond leven - willen we dat niet allemaal?
We hebben onze krachten gebundeld met onze kennisinstellingen en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland om een Healthy Ageing Visie te ontwikkelen: een brede Gezonde Stad-aanpak gericht op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van onze stad. Wij beschouwen gezondheid als een sociale, fysieke en economische uitdaging.

Kennis is onmisbaar om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: het aantal gezonde levensjaren verlengen.Om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, hebben we nieuwe partnerschappen en een multidisciplinaire aanpak nodig. Healthwise biedt dit vereiste interdisciplinaire perspectief en heeft veel ervaring met het vertalen van fundamentele kennis naar de gezondheidszorg. Healthwise is daarom een uitstekend voorbeeld van het koppelen van academische expertise aan maatschappelijke vragen die resulteren in evidence-based oplossingen.'

Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen


'Stap voor stap verbeteren'
Joris van Eijck
Joris van Eijck

'Het zorgstelsel staat voor grote uitdagingen, één daarvan is manieren vinden om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg. Deze uitdaging vormt de kern van mijn motivatie om 's morgens aan de slag te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking op interdisciplinair niveau een deel van de oplossing is. Complexe gezondheidsproblemen kunnen niet worden opgelost met traditionele benaderingen; er zijn geen eenvoudige oplossingen. Healthwise begrijpt dit en handelt hiernaar. Aan de ene kant door het samenbrengen en faciliteren van de samenwerking tussen kritische actoren in het zorgstelsel, via onderwijs en professionele conferenties. En aan de andere kant door op bewijs gebaseerde antwoorden te vinden op praktijkgerichte vragen met behulp van een grote verscheidenheid aan methoden en kennis uit verschillende disciplines. Ik denk dat dit de enige manier is om een ​​gedeeld begrip te bereiken en de enige manier om deze complexe uitdaging uiteindelijk op te lossen. Niet door alles in één keer op te lossen, maar door stap voor stap te verbeteren.’

Joris van Eijck, Director Zorg Menzis


'We moeten worden uitgedaagd door alle perspectieven van verschillende disciplines'
Jelle Prins
Jelle Prins

'Er is behoefte aan nieuwe concepten in het zorgstelsel en er is te weinig besef van alle huidige kennis om ons heen. Healthwise maakt de afstemming mogelijk tussen professionals in de gezondheidszorg, onderzoekers in de gezondheidszorg en het steeds veranderende zorgstelsel. We moeten worden uitgedaagd door alle perspectieven van verschillende disciplines. Healthwise brengt deze perspectieven bij elkaar en helpt ons om ze te verkennen.’

Jelle Prins, Decaan Medisch Centrum Leeuwarden Academie


"Healthwise brengt verschillende invalshoeken samen"
Erik Buskens

"Healthwise is interdisciplinair en kan daarom verschillende invalshoeken samenbrengen. Met andere woorden: we zijn immuun voor tunnelvisies, we vermijden overlappingen en we creëren synergie tussen complementaire beroeps-, onderzoeks- en kennisgebieden. Een voorbeeld dat navolging verdient!"

Erik Buskens, Hoogleraar Evaluatie van Medische Technologie, UMCG


"Healthwise helpt ons innovaties te verkennen op het punt van de kosten"
Marcel Kuin

"Zorgaanbieders worden betaald per cliënt die behandeld wordt, wat ze er niet bepaald toe aanzet om minder patiënten te behandelen. Een vaste zg. ‘population-based payment’, die getoetst wordt aan bepaalde gezondheidsresultaten, kan misschien meehelpen om de aandacht naar preventie te verleggen. Healthwise helpt ons om de financiële consequenties van dit soort vernieuwingen uit te zoeken. Wat de toegevoegde waarde is? Er zijn veel partijen met vernieuwingen bezig. Healthwise kent onze regio. Het centrum trekt samen op met een breed scala aan zorgaanbieders en knoopt banden aan met de juiste netwerken."

Marcel Kuin, CEO Antonius Zorggroep


"Samenwerking en een grondige aanpak om knelpunten in goede banen te leiden"
Ester Kuiper

"Als bedrijf in de gezondheidssector zijn we voortdurend op zoek naar de juiste strategie voor de belangrijke thema's. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘population-based’ financiering en preventie, samenwerking tussen formele en informele zorg en het effect van de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis. De kracht van Healthwise is dat die onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden opgepakt. Vanuit maatschappelijke overwegingen worden gedeelde besparingen in kaart gebracht met het oog op bestuur en verandermanagement. Tijdens de door Healthwise georganiseerde bijeenkomsten is het werkveld goed vertegenwoordigd. Omdat de overheid, de wetenschap, zorgverzekeraars en gezondheidszorginstellingen allemaal aanwezig zijn, kunnen knelpunten door middel van een grondige en gezamenlijk aanpak in goede banen worden geleid."

Ester Kuiper, lid Raad van Bestuur KwadrantGroep


"Hoogste kwaliteit onderzoek van verandermanagement en e-gezondheid"
Cid Berger

"De masterstudenten van Healthwise die onderzoek naar verandermanagement en e-gezondheid voor ons doen, zijn topstudenten. Het onderzoek is van de allerhoogste kwaliteit en helpt ons om voortdurend de implementatie van innovaties te verbeteren en te verfijnen".

Cid Berger, Directeur Innovatie, Marketing & Sales / Lid MT bij De Friesland Zorgverzekeraar


"Het aanleggen van een brug tussen wetenschap en praktijk"
Jan Sikkema UMCG

Dr. Jan Sikkema, hoofd Business Development UMCG


Laatst gewijzigd:01 februari 2019 12:21
printView this page in: English
Volg ons optwitter linkedin