Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HealthwiseOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum HealthwiseOver ons

Aanbevelingen

Zie wat onze partners te zeggen hebben over hun samenwerking met ons.

"Healthwise brengt verschillende invalshoeken samen"
Erik Buskens

"Healthwise is interdisciplinair en kan daarom verschillende invalshoeken samenbrengen. Met andere woorden: we zijn immuun voor tunnelvisies, we vermijden overlappingen en we creëren synergie tussen complementaire beroeps-, onderzoeks- en kennisgebieden. Een voorbeeld dat navolging verdient!"

Erik Buskens, Hoogleraar Evaluatie van Medische Technologie, UMCG


"Healthwise helpt ons innovaties te verkennen op het punt van de kosten"
Marcel Kuin

"Zorgaanbieders worden betaald per cliënt die behandeld wordt, wat ze er niet bepaald toe aanzet om minder patiënten te behandelen. Een vaste zg. ‘population-based payment’, die getoetst wordt aan bepaalde gezondheidsresultaten, kan misschien meehelpen om de aandacht naar preventie te verleggen. Healthwise helpt ons om de financiële consequenties van dit soort vernieuwingen uit te zoeken. Wat de toegevoegde waarde is? Er zijn veel partijen met vernieuwingen bezig. Healthwise kent onze regio. Het centrum trekt samen op met een breed scala aan zorgaanbieders en knoopt banden aan met de juiste netwerken."

Marcel Kuin, CEO Antonius Zorggroep


"Samenwerking en een grondige aanpak om knelpunten in goede banen te leiden"
Ester Kuiper

"Als bedrijf in de gezondheidssector zijn we voortdurend op zoek naar de juiste strategie voor de belangrijke thema's. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘population-based’ financiering en preventie, samenwerking tussen formele en informele zorg en het effect van de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis. De kracht van Healthwise is dat die onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden opgepakt. Vanuit maatschappelijke overwegingen worden gedeelde besparingen in kaart gebracht met het oog op bestuur en verandermanagement. Tijdens de door Healthwise georganiseerde bijeenkomsten is het werkveld goed vertegenwoordigd. Omdat de overheid, de wetenschap, zorgverzekeraars en gezondheidszorginstellingen allemaal aanwezig zijn, kunnen knelpunten door middel van een grondige en gezamenlijk aanpak in goede banen worden geleid."

Ester Kuiper, lid Raad van Bestuur KwadrantGroep


"Hoogste kwaliteit onderzoek van verandermanagement en e-gezondheid"
Cid Berger

"De masterstudenten van Healthwise die onderzoek naar verandermanagement en e-gezondheid voor ons doen, zijn topstudenten. Het onderzoek is van de allerhoogste kwaliteit en helpt ons om voortdurend de implementatie van innovaties te verbeteren en te verfijnen".

Cid Berger, Directeur Innovatie, Marketing & Sales / Lid MT bij De Friesland Zorgverzekeraar


"Het aanleggen van een brug tussen wetenschap en praktijk"
Jan Sikkema UMCG

Dr. Jan Sikkema, hoofd Business Development UMCG


Laatst gewijzigd:02 juli 2018 14:55
printView this page in: English
Volg ons optwitter linkedin