Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Events Symposia

December 2016 - Kick-off HeadsUP

Investeren in jeugdhulp: Ook in euro's de moeite waard. Korte introductiecursus in economische evaluatie van jeugdhulp.

Please note that this event is in Dutch, therefore the information about the event is provided in Dutch.

Op 16 december 2016 vindt de kick-off plaats van HeadsUP, het onderzoeksprogramma gericht op de maatschappelijke en financiële opbrengsten van best bewezen werkzame jeugdhulp. HeadsUP ontwikkelt instrumenten waarmee de baten van hulp op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Van belang voor financiers, voor aanbieders en voor de jeugdhulp zelf, die er efficiënter, goedkoper én beter van wordt.

Ter gelegenheid van deze kick-off bieden we u een inspirerende introductiecursus.

Na deze cursus heeft u meer zicht op:
• Baten van zorg, waar gaat dat over?
• Waarom zou ik op grond van kosten de ene zorgvorm wel kiezen en de andere niet?
• Hoe kan economische kennis mij ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes in de jeugdhulp?

Het programma

• 14.00 uur: Inleiding door Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment RUG/UMCG, en Jochen Mierau, universitair hoofddocent Financiering RUG.
• 14.20 uur: Korte cursus economische evaluatie door Jochen Mierau.
• 15.00 uur: Uitleg over de ontwikkeling van de toolkit opbrengsten jeugdhulp door HeadsUP-onderzoekers Hermien Dijk en Roel Freriks, en Annabeth Groenman, post doc onderzoeker consortium ADHD en druk gedrag.
15.40 - 16.00: Pauze
• 16.00 uur: De praktijk - Wat levert vroegtijdige behandeling van gedragsproblemen op voor jongere, gezin en samenleving? Door Peter Dijkshoorn, bestuurder en psychiater bij Accare en HeadsUPonderzoeker Hermien Dijk.
16.30 - 17.00: Afsluitende borrel

HeadsUP

HeadsUP is een initiatief van de RUG en Accare, maar zal zich ontwikkelen tot een platform waarop alle stakeholders bij de zorg voor jeugd kunnen meedenken en meedoen. Kom naar de kick-off en ontdek hoe uw organisatie partner kan worden. Er zal voldoende ruimte zijn voor zowel discussie als voor een individuele bespreking van de mogelijkheden voor uw organisatie om te participeren in HeadsUP.

Inspireren en participeren

De bijeenkomst is bedoeld om te inspireren, om van gedachten te wisselen en om u te betrekken bij het platform - maar vooral ook om te ontdekken dat economische evaluatie onverwacht grote maatschappelijke winst bij jeugdbeleid oplevert.

Datum: 16 december 2016
Tijd: 14.00 - 17.00 uur (inclusief borrel)
Plaats: Zernike Campus Groningen, exacte locatie volgt

Inschrijven

Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden.

Last modified:09 April 2020 4.15 p.m.
Follow us ontwitter linkedin