Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Public Health in Economics and Business
Faculty of Economics and Business
Centre for Public Health in Economics and Business Events Conferences

Achtergrondinformatie COPD conferentie - 19 januari 2018

In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met COPD en dit aantal neemt toe. Jaarlijks worden 30.000 mensen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen en heropnamen komen veel voor. Longaanvallen veroorzaken veel leed, sterfte en hoge zorgkosten. Tijdens de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op vrijdag 19 januari 2018 kwamen zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraars , wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het hele land samen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen, gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen. Expertisecentrum Healthwise organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met Long Alliantie Nederland (LAN), Zorginstituut Nederland en Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Kennisuitwisseling stond centraal in het programma. Keynote spreker was Kris Vanhaecht, Professor Kwaliteit en Patiëntveiligheid bij het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven, secretaris-generaal van de European Pathway Association, en leider van het Belgisch-Nederlandse Netwerk Klinische Paden. Tijdens de conferentie konden bezoekers kennismaken met pilotregio’s die ervaring hebben met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en lokale initiatieven om te komen tot minder COPD ziekenhuisopnamen, uit onder andere Nijkerk, Arnhem, Nijmegen, West Brabant, Friesland en de Zaanstreek. Daarnaast gaven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

Tussenstand Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
In 2014 is de Long Alliantie Nederland (LAN) met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gestart. Samen met de netwerkpartners zijn binnen dit vijfjarige programma SMART geformuleerde doelen gesteld, gericht op betere en meer doelmatige longzorg. Doel 1 binnen het NACL is het reduceren van het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten met 25%. Het streven is dat op den duur alle regio’s in Nederland hiervoor een gerichte aanpak hebben. Vanuit het belang van de patiënt en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg. Tijdens de conferentie werd gedeeld welke stappen tot nu toe zijn gezet en nog gezet moeten worden.

Laatst gewijzigd:19 mei 2022 14:37
Follow us onlinkedin