Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business

Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten

Wanneer:vr 19-01-2018 09:00 - 17:00
Waar:Het Oude Magazijn, Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort

LET OP: Aanmelding via de website is helaas niet meer mogelijk, vanwege de hoge opkomst. Mocht u toch geïnteresseerd zijn, stuur dan een e-mail naar Hanneke Tamling via healthwise@rug.nl.

In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met COPD en dit aantal neemt toe. Jaarlijks worden 30.000 mensen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen en heropnamen komen veel voor. Longaanvallen veroorzaken veel leed, sterfte en hoge zorgkosten. Tijdens de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op vrijdag 19 januari 2018 komen zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraars, wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het hele land samen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen, gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen. Expertisecentrum Healthwise organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Long Alliantie Nederland (LAN), Zorginstituut Nederland en Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Kennisuitwisseling staat centraal in het programma. Keynote spreker is Kris Vanhaecht, Professor Kwaliteit en Patiëntveiligheid bij het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven, secretaris-generaal van de European Pathway Association, en leider van het Belgisch-Nederlandse Netwerk Klinische Paden. U kunt tijdens de conferentie kennismaken met pilotregio’s die ervaring hebben met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en lokale initiatieven om te komen tot minder COPD ziekenhuisopnamen, uit onder andere Nijkerk, Arnhem, Nijmegen, West Brabant, Friesland en de Zaanstreek. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

Tussenstand Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
In 2014 is de Long Alliantie Nederland (LAN) met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gestart. Samen met de netwerkpartners zijn binnen dit vijfjarige programma SMART geformuleerde doelen gesteld, gericht op betere en meer doelmatige longzorg. Doel 1 binnen het NACL is het reduceren van het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten met 25%. Het streven is dat op den duur alle regio’s in Nederland hiervoor een gerichte aanpak hebben. Vanuit het belang van de patiënt en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg.

Inmiddels zijn we over de helft van het NACL; een goed moment om stil te staan bij de stappen die zijn gezet en die nog gezet moeten worden. Wat heeft het programma tot nu toe opgeleverd? Wat en wie is er nog voor nodig om het aantal opnamedagen van COPD-patiënten terug te schroeven? Welke nieuwe inzichten en initiatieven van de netwerkpartners kunnen er aan bijdragen om deze wens werkelijkheid te maken voor het einde van het NACL (2019)? Tijdens de conferentie krijgt u antwoorden op deze en andere vragen.

Samen van wens naar werkelijkheid
Maakt u samen met ons de wens om het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten te verminderen werkelijkheid? Kom op 19 januari 2018 naar de conferentie om kennis op te doen en uit te wisselen!

Voor wie?
Deze werkconferentie is bedoeld voor zorgverleners uit ziekenhuizen, eerstelijn en thuiszorg, innovatieadviseurs, zorginkopers en zorgverkopers, medewerkers van zorgverzekeraars en (landelijke en lokale) overheden, patiënten(vertegenwoordigers), beleidsmakers en onderzoekers.

Praktische informatie:
Datum: 19 januari 2018
Tijd: 9.00 – 17.00 uur, aansluitend een borrel
Locatie: Het Oude Magazijn, Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort
Kosten: €80,- (€40,- voor verpleegkundigen en studenten)

De bijeenkomst wordt geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) (5 punten), Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (6 punten) en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten).

LET OP: Aanmelding via de website is helaas niet meer mogelijk, vanwege de hoge opkomst. Mocht u toch geïnteresseerd zijn, stuur dan een e-mail naar Hanneke Tamling via healthwise@rug.nl.

Follow us ontwitter linkedin