Javascript must be enabled for the correct page display

dr. S.I. (Stella) Linn

dr. S.I. Linn
Contact:
+31 50 363 5268
E-mail:

Onderzoek

 

Boeken incl. redactie bundels/tijdschriften

2010 Vertalen uit het Frans, tekst en uitleg (i.s.m. A. Molendijk), Bussum, Coutinho
2008 Translation and Interculturality: Africa and the West (i.s.m. M. Mous en M. Vogel, eds), Frankfurt, Peter Lang
2007 Vertalen uit het Spaans, tekst en uitleg (i.s.m. M. Slager), Bussum, Coutinho
2006 Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend. Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied (i.s.m. P. Broomans, M. Vogel, S. van Voorst en A. Bay, red.), Groningen, Barkhuis
1998 Dichterlijkheid of letterlijkheid? Prioriteiten in de Spaanse vertalingen van Nederlandstalige poëzie, Amsterdam, Thesis Publishers [dissertatie]
1997Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 4:3 (i.s.m. J. Hulst en M. Steenmeijer, red.) [themanummer Spanje]
1992Een zolder voor herinneringen. Gedichten van Antonio Colinas en Julio Llamazares (i.s.m. Hub. Hermans, red.), Oss, Artichoc

 

Artikelen

2014

Het vertalen van straattaal (II).’ In Filter, tijdschrift over vertalen 21:4, pp. 20-36

2014

Het vertalen van straattaal (I).’ In Filter, tijdschrift over vertalen 21:3, pp. 63-70

2011De definitieve vertaling? Over Federico García Lorca’s Verzamelde gedichten.’ In Filter, tijdschrift over vertalen 18:3, pp. 50-64 [recensie-artikel]
2006Meten is weten? Kanttekeningen bij de compilatie van een bibliografie als basis voor receptieonderzoek naar de Nederlandse literatuur in vertaling.’ In P. Broomans, S. Linn, M. Vogel, S. van Voorst en A. Bay (red.), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend. Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied, Groningen, Barkhuis, pp. 36-55
2006‘Inleiding’ (i.s.m. P. Broomans, M. Vogel, S. van Voorst en A. Bay). In: idem, pp. 1-8
2006Trends in the Translation of a Minority Language: the Case of Dutch.’ In Pym, A., M. Shlesinger & Z. Jettmarová (eds), Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp. 27-39
2003Translation and the Authorial Image: the Case of Federico García Lorca’s Romancero gitano.’ In TTR, Translation Terminology Writing – Studies in the Text and its Transformations, Vol. XVI, no. 1, pp. 55-91
2002Beeldvorming rond de auteur en vertaling: een wisselwerking? Het geval-Lorca.’ In Filter, tijdschrift over vertalen 9:2, pp. 40-54
2001Fairy Tale or Fatal Song? The Translator as Director of Meaning in Lorca’s Translated Poetry.’ In M. Thelen & B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds), Translation and Meaning Part 5, Maastricht University Press, pp. 273-283
1999Lezen, interpreteren, vertalen: in elkaars verlengde?’ In Spiegel der Letteren 41:3, pp. 163-194
1998‘Wie verneemt mij? Over de “wet tot behoud van interpreteerbaar­heid” bij een Spaanse vertaling van Lucebert.’ In Neerlandica extra muros 36:1, pp. 41-52
1998Perspectieven voor de Nederlandstalige literatuur in Spanje.’ In Ons Erfdeel 41:3, pp. 411-421
1997Nog altijd onbekend en onbemind. Nederlandstalige literatuur in Spanje.’ In Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 4:3, pp. 60-67
1997‘Poëzie vertalen: prioriteiten stellen.’ In De Talen 113:7, pp. 241-244
1996‘Het ontvouwen van de vruchtbaarheid der woorden... Twee Spaanse Lucebert-vertalingen.’ In Neerlandica extra muros 34:2, pp. 14-27
1996‘De veelzijdige gezichten van de Spaanse Lucebert. Vertaalstrategieën in de driedubb­ele vertalingen van Carrasquer.’ In Esch, C. van & M. Steen­meijer (red.), 7e Symposium Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfs­leven, Katholieke Universiteit Nijmegen, pp. 35-52
1995‘De beste vertalingen worden door dichters gemaakt’ [interview met Francisco Carrasquer]. In Revista Latina 3, pp. 17-20
1995‘Bibliografía selectiva de traducciones de literatura en lengua neerlandesa’ (i.s.m. A. Duez). In A. van Soest & R. Wester (red.), Compendio de la literatura flamenca y neerlandesa, Amsterdam/Brussel, Stichting Liber ’95, pp. 39-52
1994‘Vertaalstrategieën in poëzie: J.C. Bloem in het Spaans.’ In Linguistica Antverpiensia 28, pp. 67-94
1994‘Over de keuze van woordenboeken.’ In Levende Talen nr. 492, pp. 447-450
1993‘Eerst vertalen, dan lezen? De invloed van vertalen op de leesattitude.’ In Vertalen in onderwijs en beroep (= Toegepaste Taalwetenschap in Artike­len 45), Amsterdam, VU, pp. 53-64
1993‘Een opzet voor een vertaaldescriptief onderzoek.’ In Linguistica Antverpiensia 27, pp. 161-191
1991‘Vertalen bij de EG’ [= Europese Unie]. In De Talen 107, pp. 169-173

 

Recensies

2004Delisle, J., H. Lee-Jahnke & M.C. Cormier (eds), Terminologie van de vertaling, Nijmegen, Vantilt, 2003 (vert./bew. H. Bloemen & W. Segers). In Target, International Journal of Translation Studies 16:1, pp. 195-197
2003Delisle, J., H. Lee-Jahnke & M.C. Cormier (eds), Terminologie van de vertaling, Nijmegen, Vantilt, 2003 (vert./bew. H. Bloemen & W. Segers) [uitgebreidere Nederlandse versie van recensie Delisle et al. 2004]. In Filter, tijdschrift over vertalen 10:2, pp. 57-63
2001Een originele bijdrage aan de vertaalwetenschap?’ In Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 8:1, pp. 50-54 [recensie-artikel over de overeenkomst van C. Koster, From World to World, an armamentarium for the study of poetic discourse in translation, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000, met Linn 1998]
1997García Lorca, Federico, Liedjes, Amsterdam, Meulenhoff, 1996 (vert. Bart Vonck). In Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 4:3, pp. 92-94
1995Delabastita, D. & Th. Hermans (red.), Vertalen historisch bezien. Tekst, metatekst, theorie, ’s-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1995. In Spektator. Tijdschrift voor neerlandis­tiek 24:2, pp. 171-173
1994Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 1:1 (1994). In Spektator, tijdschrift voor neerlandistiek 23:4, pp. 326-327
1993Verstegen, P., Vertaalkunde versus vertaalwetenschap, Amsterdam, Thesis Publishers 1993. In Linguistica Antverpiensia 27, pp. 269-273
1993Idem [gewijzigde en ingekorte versie van recensie Verstegen 1993]. In Spektator, tijdschrift voor neerlandistiek 22:4, pp. 321-322
1992Leuven-Zwart, K.M. van, Vertaalwetenschap. Ontwikkelingen en perspectieven, Muiderberg, Coutinho, 1992. In Spektator, tijdschrift voor neerlandis­tiek 21:4, pp. 352-353
1991Vuyk-Bosdriesz, J.B. & M.C. Oosterveld-Egas Repáraz (red.), Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans, Apeldoorn/Antwerpen, MAKLU, 1990. In Foro Hispánico 1:2, pp. 141-144
1991Schroten, Jan (red.), Spaans-Nederlands woordenboek, Muiderberg, Coutinho, 1989. In Foro Hispánico 1:1, pp. 123-125

 

Literaire vertalingen

2013Vertaling Marie-Aude Murail, Zweeds leer je zo (Le hollandais sans peine), Haarlem, Gottmer [kinderboek]
2008 Vertaling en presentatie van zes verhalen van Agota Kristof. In Deus ex Machina, tijdschrift voor actuele literatuur, jg. 32, nr. 124, pp. 4-7
2006 Vertaling en presentatie van verhaal van Iván Egüez, ‘Dood in Venetië.’ In Deus ex Machina, tijdschrift voor actuele literatuur, jg. 30, nr. 116, pp. 12-13
2004 Vertaling en presentatie van verhalen van Ricardo Chávez Castañeda, ‘De ruimte met de duizend deuren’ en (m.m.v. studenten RTC) Fabrizio Mejía Madrid, ‘Love’s a bitch.’ In Deus ex Machina, tijdschrift voor actuele literatuur, jg. 28, nr. 111, resp. pp. 10-11 en 26-28
2001Gedicht ‘Agridulce’ van Tiny Mulder (i.s.m. Miguel Alonso). In De wrâld yn bitterswiet. It fers ‘Bitterswiet’ van Tiny Mulder yn 82 oersettingen, Ljouwert, p. 50
1998Twee liederen van Savina Yannatou. In Sefardische liederen van Thessaloníki/Liederen van het Middellandse-Zeegebied, Amsterdam, Sferra, pp.28-29
1994Verhaal van Romain Gary, ‘Een humanist.’ In De Tweede Ronde, tijdschrift voor literatuur 15:2, pp. 115-119
1992Hub. Hermans & Stella Linn (red.), Een zolder voor herinneringen. Gedichten van Antonio Colinas en Julio Llamazares (m.m.v. studentencollectief). Oss, Artichoc
1992Verhalen van Jim Sagel, ‘Tunomás Honey,’ Tino Villanueva, ‘Van zonsopgang tot zonsondergang’ en Margarita Tavera Rivera, ‘Linksom keren’. In Hub. Hermans (red.), De avonturen van de Chicano-Kid en andere verhalen, Houten, Het Wereldvenster/ Unieboek, resp. pp. 64-67, 78-82 en 83-86
1988Romanfragment uit Miguel Delibes, Vijf uren met Mario. In De Tweede Ronde, tijdschrift voor literatuur 9:2, pp. 132-138
1985Essay van Juan Goytisolo, ‘Schrijven in Spanje,’ Fernando Arrabal (diverse prozafragmenten), verhaal van Josefina Rodríguez ‘Land zonder water’. In De Tweede Ronde, tijdschrift voor literatuur 7:3, resp. pp. 31-38, 88-91 en 119-125

 

Lezingen en gastcolleges

2014

‘Urban Youth Language in Contemporary French Literature,’ Summer School 'Beyond Horizons', Rijksuniversiteit Groningen, 3 juli

2014

‘Meertalige literatuur, de auteur, de vertaler en de paratekst,’ Platform Vertalen & Vertaalwetenschap, UvA, Amsterdam, 27 juni

2013

Straattaal in recente romans van en over Franse jongeren, lezingencyclus SRNU over Franse literatuur, VU, Amsterdam, 8 nov.

2013

‘Het vertalen van straattaal,’ lezingenreeks MA Literair vertalen, Universiteit Utrecht, 26 sept.

2013

C'est trop auch! How to convey the expression of identity by French urban slang users in literary translation,’ conference Bearing Across: Translating Literary Narratives of Migration, Vrije Universiteit Brussel, 16 sept.

2013

‘French Urban Youth Language: Problems of Translation and Identity,’ 7th International Contrastive Linguistics Conference / 3rd Using Corpora in Contrastive and Translation Studies, Universiteit Gent, 12 juli

2010Plenaire lezing over vertaalkritiek i.h.k.v. de Zomercursus Literair vertalen (Expertisecentrum Literair Vertalen), Lessius Hogeschool, Antwerpen, 19 aug.
2009Plenaire lezing over vertaalkritiek i.h.k.v. de Intensieve cursus Literair vertalen (Expertisecentrum Literair Vertalen), Universiteit Utrecht, 5 nov.
2004‘Meten is weten? Kritische reflectie op onderzoeksmethoden met betrekking tot de receptie van Nederlandse literatuur in Spanje,’ symposium ‘Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend,’ Rijksuniversiteit Groningen, 29 okt.
2004Plenaire lezing over vertaalkritiek i.h.k.v. de Zomercursus Literair vertalen (Steunpunt Literair Vertalen), Hoger Instituut voor Vertalen en Tolken, Antwerpen, 20 aug.
2003‘Trends in the Spanish Translation of Dutch genres 1950-2000,’ 10th International Conference on Translation and Interpreting: Translation Targets, Charles University, Praag, 11 sept.
2001‘Monomaan of monodwaas? Hans Andreus vertaald en vertaalt’, mini-vertaalsymposium RuG, 14 sept.
2001‘Poëzie vertalen: een bitterzoete ervaring?,’ openingslezing tentoonstelling ‘Frjemd wurdt eigen,’ Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Leeuwarden, 17 mei
2001

Colleges en workshop vertalen van poëzie, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Antwerpen, 14-16 maart [i.h.k.v. Socrates-docentuitwisseling]

2001‘Vertaling, interpretatie en beeldvorming rond Federico García Lorca,’ Literaire vertaaldag Spaans, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Antwerpen, 14 maart
2000Van Anne Frank tot Connie Palmen. Vijftig jaar Nederlandse literatuur in Spaanse vertaling,’ Primera Jornada de traductores de español en Holanda, Amsterdam, 3 juni
2000‘Fairy tale or fatal song? The translator as director of meaning in Lorca’s translated poetry,’ Third International Duo-Colloquium on Translation and Meaning, Faculteit tolk-vertaler Hogeschool Maastricht, 29 april
1999

Colleges vertaalwetenschap en leiding docentenworkshop vertaaldidactiek, Université de Ouagadougou (Burkina Faso), 4-11 maart

1996‘De veelzijdige gezichten van de Spaanse Lucebert. Vertaalstrategieën in de driedubb­ele vertalingen van Carrasquer,’ 7e Symposium Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfs­leven, Katholieke Universiteit Nijmegen, 10 febr.
1994‘Vertaalstrategieën in poëzie: hoe klinkt J.C. Bloem in het Spaans?,’ Twaalfde Colloquium Neerlandicum, Antwerpen, 1 sept.
1992

Reeks colleges Spaanse vertaling van Nederlandse poëzie, Universidad Complutense, Madrid, okt.-nov.

1992‘Eerst vertalen, dan lezen? De invloed van vertalen op de leesattitude,’ Anéla-studiedag Vertalen in onderwijs en beroep, Katholieke Universiteit Nijmegen, 27 nov.
Last modified:January 08, 2015 18:06