Skip to ContentSkip to Navigation

Universiteitsbibliotheek

Algemene collectie

Indeling collectie Algemeen

general collection
Globaal overzicht rubriekenindeling collectie Algemeen
Rubrieksindeling nummer Onderdeel collectie
001-005 Woordenboeken  
010-043 Algemene encyclopedieën
061-159   Landenencyclopedieën, regionale gidsen, studies, overzichten
170-264    Biografieën
280-295   Atlassen, adresboeken en almanakken
305-310   Beschaving, cultuur
311-322   Communicatie, massamedia, journalistiek
375-520   Geschiedenis van onderzoek en hoger onderwijs, (jaarverslagen, alba studiosorum, alba scholastica, alba promoterum
525-575   Who's who en biografische woordenboeken van onderzoekers
735-800   Boek- en bibliotheekwetenschap
805-807   Archiefwezen
810-899   Overige rubrieken
965          Bronnenreeksen

Laatst gewijzigd:11 januari 2017 16:19