Skip to ContentSkip to Navigation

Universiteitsbibliotheek

Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

Organisatie

De wetenschappelijke informatievoorziening van de Rijksuniversiteit Groningen wordt verzorgd door de Universiteitsbibliotheek (UB), bestaande uit de UB Binnenstad en een drietal vakbibliotheken. De UB Binnenstad fungeert als informatiecentrum voor de gehele universitaire gemeenschap, de andere bibliotheken zijn informatiecentra voor onderwijs en onderzoek van de eigen faculteit.

“Uw partner voor onderzoek en studie”

De Universiteitsbibliotheek anno 2017 is een innovatief, professioneel, klantgericht, service-georiënteerd en transparant centrum van wetenschappelijke kennis. Zij is het centrale informatie- en studiecentrum van het Noorden. Zij koestert haar verantwoordelijkheid ten aanzien van alle studenten, wetenschappelijk en ondersteunend personeel van de universiteit en leden van het publiek en stelt hen in staat de informatie die zij nodig hebben op de meest betrouwbare, efficiënte en eenvoudige manier te ontsluiten, gebruik te maken van de modernste technologieën om de beschikbaarheid van informatie te vergroten, het onderzoek van de universiteit te promoten via de onderzoeksdatabase en onderzoeksgegevens, wetenschappelijk werk en menselijke kennis te bewaren voor toekomstige generaties.

Laatst gewijzigd:31 maart 2017 10:07