Skip to ContentSkip to Navigation

Universiteitsbibliotheek

Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

Organisatie

De wetenschappelijke informatievoorziening van de Rijksuniversiteit Groningen wordt verzorgd door de Universiteitsbibliotheek (UB), bestaande uit de UB Binnenstad en een drietal vakbibliotheken. De UB Binnenstad fungeert als informatiecentrum voor de gehele universitaire gemeenschap, de andere bibliotheken zijn informatiecentra voor onderwijs en onderzoek van de eigen faculteit.

De UB Binnenstad is te vinden tegenover het Academiegebouw: Broerstraat 4.
Ze is dagelijks geopend van 8.30 uur tot middernacht!

Laatst gewijzigd:11 januari 2017 16:21