Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus FryslânStuderen bij Campus FryslânUniversity College

University College: Global Responsibility & Leadership

Campus Fryslân start in september 2018(*) met de Engelstalige, residentiële en transdisciplinaire(**) bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership (GRL). Studenten wonen en studeren op de campus in de binnenstad van Leeuwarden. De bacheloropleiding GRL van Campus Fryslân wordt in vorm een university college en kenmerkt zich door kleinschalig en intensief onderwijs, selectie aan de poort, residentieel onderwijs en een internationale leeromgeving.

De bacheloropleiding is een onderdeel van Campus Fryslan, de Friese Faculteit in oprichting van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin ook een Master College en een Graduate School zijn opgenomen.

Met de GRL opleiding heeft Campus Fryslân de ambitie bewuste, verbindende en actieve wereldburgers voor de toekomst op te leiden. Wereldburgers die niet alleen respect hebben voor de rechten en het welzijn van anderen en de aarde, maar die innovatieve en duurzame kansen creëren in het bedrijfsleven, de technologie, maakindustrie, natuurwetenschappen, communicatie en maatschappij ten behoeve van mensen, de samenleving en de natuur. GRL-studenten worden gestimuleerd opgedane kennis en inzichten buiten de gebaande paden verder te ontwikkelen en toe te passen op wereldwijde maatschappelijke vraagstukken: global challenges verbinden met local solutions die gevonden worden op het grensvlak van sociale en menswetenschappen, natuur- en gezondheidswetenschappen en informatietechnologie.

Gedegen kennis is de basis voor een excellente academische opleiding. Naast een aantal verplichte kernvakken krijgen studenten veel keuzevrijheid om een breed inter- en transdisciplinair studieprogramma samen te stellen. Hierdoor zijn studenten in staat kennis van verschillende disciplines te integreren en hedendaagse wicked problems interdisciplinair te benaderen. Bovendien kunnen ze hun academische kennis integreren met ervaringsgerichte kennis vanuit samenwerkingsprojecten met publieke en private partners van buiten de universiteit. Het nieuwe GRL programma is geworteld in de overtuiging dat complexe globale problematiek niet langer kan worden benaderd vanuit een enkele academische discipline of enkel vanuit de universiteit.

Uniek aan Campus Fryslân is het sterke netwerk van en intensieve samenwerking met kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven en organisaties in Friesland en de wijdere regio. In verschillende opdrachten en projecten binnen dit netwerk leren studenten verbindingen te maken tussen verschillende vakgebieden en met de ‘echte’ wereld buiten de universiteit en deze inzichten in te zetten in het ontwikkelen van innovatieve, lokale oplossingen. Friesland en de wijdere regio dienen als een soort praktijklaboratorium (‘living lab’) voor het vinden van duurzame, toekomstbestendige oplossingen voor complexe globale problemen

Verloop studie

Voordat studenten kiezen voor één van de drie interdisciplinaire afstudeerrichtingen die leiden tot een bachelordiploma in Global Responsibility & Leadership, volgen zij een verplicht kernprogramma van zes vakken: politicologie, economie, psychologie, aardsysteemkunde, informatietechnologie en gezondheidswetenschappen.

Ook volgen alle studenten een programma in een drietal essentiële academische vaardigheden: communicatie, onderzoeksmethodologie en een taal.

Afgestudeerden

Afgestudeerden van onze bacheloropleiding zijn kritische denkers die met veel verschillende mensen kunnen samenwerken, verbindingen kunnen maken, uitstekend kunnen communiceren, weten wie zij zijn en weten wat en hoe zij een bijdrage willen leveren aan de wereldproblematiek.

Naast kennis ontwikkelen GRL-studenten ook skills die belangrijk zijn in een steeds complexere en altijd veranderende wereld en arbeidsmarkt. Doorlopende digitalisering staat centraal in het bestuderen en oplossen van de global challenges van vandaag en morgen. GRL-studenten ontwikkelen daarom de nodige kennis en persoonlijke vaardigheden om effectief in een vooraanstaande rol te kunnen fungeren in een digitale samenleving. Afgestudeerden begrijpen hoe computers denken, wat de impact is van onze digital society en hoe big data ingezet kan worden.

Bachelor of Science

Studenten ontvangen bij succesvolle afronding een Bachelor of Science in Global Responsibility & Leadership.

Waar kun je terecht met je bachelordiploma?

Dit diploma geeft toegang tot veel verschillende (interdisciplinaire) masteropleidingen, in Nederland en daarbuiten. De aansluiting met masteropleidingen zal afhangen van het gekozen vakkenpakket. Mogelijke voorbeeldmasters zijn: global leadership, PPE ( Philosophy, Politics and Economics ), sustainable business & innovation, bedrijfs- en bestuurskunde, multilingualism, euroculture, cultural leadership, etc. De verwachting is dat veel afgestudeerden verder studeren in het buitenland, aan wereldwijd gerenommeerde universiteiten.

Werkveld

Afgestudeerden komen naar verwachting terecht in banen bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties of de World Bank, in het internationale bedrijfsleven, als consultant bij een top tien consultancybureau zoals McKinsey of BCG, het MKB, in de ontwikkelingssamenwerking of ze starten een eigen bedrijf. Ook een promotietraject behoort tot de mogelijkheden na het voltooien van bachelor en master.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het programma wordt in de loop van dit studiejaar (2016/2017) bekend gemaakt. Wilt u meer informatie ontvangen over (de voortgang van) de bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership, neem dan contact op via Campusfryslan@rug.nl.

(*) onder voorbehoud van accreditatie

(**) Onder wetenschappers bestaat er enige discussie over de exacte invulling van de begrippen inter-, multi- en transdisciplinariteit. Wij hanteren de volgende definities, zoals voorgesteld in de UvA publicatie An Introduction to Interdisciplinary Research: “Multidisciplinary research is research that involves more than one discipline, but without integration. Results from the involved disciplines are compared and conclusions are subsequently drawn from each of the individual disciplines, but there is no integration of the disciplinary insights. Interdisciplinary research is research in which relevant concepts, theories and/or methodologies from different academic disciplines, as well as the results or insights that these disciplines generate, are integrated. Transdisciplinary research occurs when researchers collaborate with stakeholders from outside the academic world. Knowledge [...], as well as stakeholder values, is integrated with academic knowledge. Together, these insights determine what problem is studied and how this is done, and which interventions are selected to address the problem” (p. 32).

Laatst gewijzigd:24 maart 2017 10:31
printOok beschikbaar in het: English