Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Bureau van de Universiteit

Arbo- en Milieudienst

Binnen de AMD is een verscheidenheid aan specialistische deskundigheid aanwezig op het gebied van arbeid en organisatie, ziekteverzuim, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsgezondheid, arbeidshygiëne en ergonomie, milieu, bedrijfsveiligheid en stralingshygiëne.


Postadres Bezoekadres

Arbo- en Milieudienst
Visserstraat 49
9712 CT Groningen

Arbo- en Milieudienst
Visserstraat 49
9712 CT Groningen

Routebeschrijving

Open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

E: amd@rug.nl
E: amd.medisch@rug.nl

Tel. 050 363 5551 (algemeen secretariaat)
Tel. 050 363 5534 (medisch secretariaat)

Laatst gewijzigd:19 januari 2017 15:06