Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Bureau van de Universiteit

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)

ABJZ houdt zich bezig met de behandeling van algemeen bestuurlijke aangelegenheden en juridische vraagstukken, waaronder:

  • het adviseren van bestuursorganen over bestuurlijke organisaties, zoals regeling van beheer, conflictoplossing, reorganisaties en benoemingen
  • het begeleiden van de invoering van de onderwijswetgeving, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en andere voor de RUG relevante wet- en regelgeving
  • het geven van ondersteuning bij het opstellen van regelingen en reglementen, zoals het bestuurs- en beheersreglement, faculteits- en examenregelingen
  • het opstellen van regelingen, zoals de Regeling bescherming persoonsgegevens en de Regeling archiefbeheer
  • het behandelen van beroepsprocedures en bezwaarschriften
  • het voorbereiden en voeren van alle juridische en gerechtelijke procedures van de RUG
  • het behandelen van aangelegenheden van privaatrechtelijke aard, zoals het opstellen of beoordelen van contracten met derden
  • het behandelen van aangelegenheden betreffende de derde geldstroom
  • Overzicht van wet- en regelgeving bij de RUG

Postadres Bezoekadres

Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken
Postbus 72
9700 AB Groningen

Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen

Routeplanner

Tel. 050 363 5440
Fax. 050 363 7365

Laatst gewijzigd:18 maart 2015 16:15