Skip to ContentSkip to Navigation

Data Federation Hub

Header image Blog

Blog

Research Data Management Training: this unknown

Datum:22 maart 2018
logo dfh
logo dfh

-Please scroll down for the Dutch version- 
Making the research data management awareness training mandatory in the Medical Faculty meant high pressure for the research support staff: a lot of training sessions had to be organized in a short period of time. The training program also meant a giant leap increasing the general knowledge level of research data in that faculty. A lot of supplementary questions were asked by the researchers and the demand for support intensified. And that was what we wanted. In fact in my view  training is the starter engine for good research data management. I want to see every starting PhD student to receive a course on research data management in their curriculum in 2018. Training them correctly means good return of behavior later in their career.

The DFH is the platform where we exchange training material among other practices. Every faculty has its particular habits and methods of working. Thus we have to add the ‘local color’ to the material. Much of the training material remains reusable though, so every local support organization can develop courses faster. DFH can also share other resources: training rooms, supporting tools, even exchanging teaching staff.

DFH offers the possibilities to reflect on what has been already done in the area of RDM training and co-create new effective materials in collaboration while exchange ideas and challenge each other. This improves quality and speeds up the process. And it’s more fun to do it that way too!

More and more disciplines have started to use data science as an extra research instrument: technique offers possibilities we did not use to have. In many places within the University and UMCG we develop the know-how on data science and embed in the curriculum of our students. DFH offers a platform to co-create our knowledge in this subject, faster and better.

On 12th April we want to start co-creating with all research supporters who make or do training, have to do too much in too little time or just seek inspiration. We will tell each other what we already have available, make a joint wish list and form groups to co-create new courses, to enable better research for our researchers!

What will you bring and where can we help you?

---------------------

Het verplicht stellen van een research data management awareness training binnen de Medische Faculteit betekende een grote druk op de research support staff: er moesten ineens veel trainingen in korte tijd worden georganiseerd. Het trainingsprogramma betekende ook een sprong voorwaarts in het algemene kennisniveau van research data in die faculteit. Vervolgvragen van researchers werden talrijker en de vraag om support diepgaander. En dat is wat we wilden. Trainingen zijn in mijn ogen dus de startmotor van goed research datamanagement. Ik hoop in 2018 te bereiken dat iedere startende PhD-student een opleiding over research datamanagement in zijn curriculum krijgt aangeboden. Ze nu goed opleiden betekent goed gedrag later.

De DFH is het platform waar we trainingsmateriaal uitwisselen. Iedere faculteit kent zijn eigen specifieke gewoontes en werkwijzes, zodat het materiaal in de couleur locale moet worden omgezet. Veel van het trainingsmateriaal is herbruikbaar, zodat elke lokale supportorganisatie sneller zijn trainingen kan ontwikkelen. Ook andere resources kunnen we goed met elkaar delen: van cursusruimtes, ondersteunende tools, tot aan het lenen van elkaar docenten.

De DFH biedt ook de mogelijkheden om samen aan nieuwe trainingen te werken, samen te werken, ideeën uit te wisselen en elkaar te challengen. Dat verhoogt de kwaliteit en versnelt het proces. En het is nog leuker ook!

Data science duikt in steeds meer studierichtingen op als aanvullend instrument om research te doen: de techniek biedt mogelijkheden die we vroeger niet hadden. Op veel plekken binnen de RUG en het UMCG ontwikkelen we kennis over data science en brengen we dat onder in het curriculum van onze studenten. De DFH biedt ook een platform om dat samen te gaan doen: sneller en beter.

Op 12 april willen we met alle research supporters die met trainingen bezig zijn, tijd tekort hebben, of gewoon inspiratie zoeken aan de slag. We gaan elkaar vertellen wat we al hebben, het verlanglijstje opstellen en groepjes vormen om het samen te gaan maken. Als startmotor van het gebruik van researchdata, voor betere research van onze onderzoekers!

Wat kom jij brengen en waar kunnen wij jou helpen?

Reacties

Reacties laden...