Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society

Winnaars Impactprijzen Faculteit der Letteren

Op het Letterenfestival van 14 september 2019 heeft een onafhankelijke jury prijzen toegekend aan onderzoeksprojecten van studenten en medewerkers van de faculteit met grote maatschappelijke impact. Bij de studenten werd het project “Mesolithic mansion” van de archeologiestudenten Yannick de Raaff, Jochem Dorrestein en Jelke Take door de jury tot winnaar uitgeroepen.“Van vertellen naar vertonen” van Ruth Koops van 't Jagt, John Hoeks en Carel Jansen kwam bij de medewerkers als beste uit de bus. Deze prijzen werden voor de eerste keer uitgereikt.

Fotostrips en hutten bouwen

Het winnende project “Van vertellen naar vertonen” is een onderzoek op het terrein van de gezondheidscommunicatie, speciaal gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. In nauwe samenwerking met dokters, experts in lesmateriaalontwikkeling en laaggeletterdheid en een fotostripmaker ontwikkelde en testte Ruth Koops van 't Jagt de fotostripserie “Dag dokter”. Deze strips bleken kwetsbare mensen te helpen om beter met hun dokter te praten.

Huttenbouwers van Mesolithic Mansion
Huttenbouwers van Mesolithic Mansion

Studenten Yannick, Jochem en Jelke gaven in hun pitch toe dat ze het vooral leuk vinden om hutten te bouwen. Vanuit dat plezier bleken ze het prehistorische verleden voor bezoekers en medewerkers van openluchtmusea zichtbaar te kunnen maken, maar ook bij te kunnen dragen aan de wetenschap. Als er geen hutten meer zijn, kun je immers alleen maar speculeren of experimenteren! Dat laatste deden de studenten met veel aanstekelijk plezier en succes. “Het is misschien geen zaak van leven of dood zoals in de gezondheidscommunicatie, toch is het heel belangrijk voor mensen om een connectie te voelen met hun eigen leefomgeving. Dat is wat archeologie en geschiedenis kunnen doen.” merkte een jurylid op.

Audrey Rousse-Malpat demonstreert de nieuwe methode om Frans te leren in haar pitch
Audrey Rousse-Malpat demonstreert de nieuwe methode om Frans te leren in haar pitch

Gevarieerd onderzoek in connectie met de regio

Ook de andere vier genomineerde projecten toonden hoe gevarieerd het Letterenonderzoek is; van beter en leuker vreemde talenonderwijs dankzij een nieuwe methode tot een innovatief trainingsprogramma om de communicatie in de operatiekamer te verbeteren. In de andere twee genomineerde projecten bleek ook een duidelijke connectie met de regio: Julia van der Zee en Jaou Chateau deden onderzoek in de Oosterparkwijk samen met de bewoners en wijkorganisaties en Stijn Arnoldussen (met zijn studenten) kreeg een eervolle vermelding voor het Groninger Kloosterproject, onder andere omdat het hem lukte om zoveel partijen bij elkaar te krijgen en mee te laten doen aan archeologisch en historisch onderzoek.

De jury bestond uit 6 deskundigen (3 vanuit de faculteit en 3 van buiten de universiteit) onder voorzitterschap van wethouder Paul de Rook. Ze beoordeelden de ingezonden projecten op maatschappelijke impact,samenwerking met niet-universitaire partners en wetenschappelijke kwaliteit. De winnaars zullen meedingen naar de RUG Impact Awards die later dit academisch jaar bekend gemaakt zullen worden.

Laatst gewijzigd:01 oktober 2019 16:53