Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyFaculty of Arts & SocietyPossibilties

Your question for research

Every organisation likes to improve it's practice or gain new knowledge. But sometimes you simply lack the time or expertise to really get things started. Does that sound familiar? Maybe you could consider collaborating with the university. On this page you can find more information on the possibilties of turning your question into research by students of the Faculty of Arts.

Small starting questions call for research by students

Research can change your perspective
Research can change your perspective

Starting to collaborate with a university can be a big and time consuming step, therefore we advise you to start small, for example with student research. That way you will get an idea how research could help your organisational practice, but also what it's limitations are. Students offer you a fresh view on the issues you are facing and in return you offer them an interesting experience of what their knowledge is worth in a professional environment.

Science Shop projects, internships or Career minor

Research by students can be established in various ways. For example by offering an internship with a research component or through contacting lecturers you know. But when you don't know your way in the university that well, the Science Shop can help you out. Our faculty's Science Shop in Lnaguage, Culture and Communication explores with you what is the best route to success for you and the student. The website of the Science Shop offers you exemplary projects, news and reports and contact information.

Is your question interdisciplinary and fit for a small group of students? It might fit in our Faculty's Career minor. Are you interested to collaborate as a client within this course? Feel free to contact the policy officer for Public Engagement Saskia Visser.

Collaboration in larger scale research

Is your question simply too complicated or too big for a student project? Or are you more experienced in working together with researchers? Then you might want to contact one of our centers of expertise or research centers. You can find more information on this page: Collaboration.

(An English translation of the text below will follow shortly)

The city council of Heerenveen was really happy to receive the learning history
The city council of Heerenveen was really happy to receive the learning history

Good practices of student research from our Faculty:

"Iedereen die meegewerkt heeft is enthousiast over deze manier van onderzoek doen. "

Dat geschiedenis nuttig is, wordt duidelijk als er binnen een organisatie een leergeschiedenis gemaakt wordt. Ma-studente Anna Silvius deed dat voor de gemeente Heerenveen. Daar waren ze er erg blij mee, zoals uit het bovenstaande citaat van de raadgriffier wel blijkt. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat je als organisatie dan van de geschiedenis kunt leren? Lees meer: Een leergeschiedenis voor de gemeente Heerenveen

"Het was geweldig om de studenten te ontvangen, de uitwisseling van ideeën heeft onze medewerkers enorm geïnspireerd."
Students were warmly welcomed at DUO
Students were warmly welcomed at DUO

Masterstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en Human-machine Communication kregen een speciale opdracht van DUO. Ze voerden een evaluatie uit van de DUO website om de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. De studenten wisselden hun resultaten uit met het Usability team van DUO. Deze bijzondere kans op praktijkervaring toont hoe nuttig de samenwerking tussen de universiteit en maatschappelijke organisaties voor beide kanten kan zijn. Lees meer over het project: Studenten werken samen met DUO aan gebruiksvriendelijke website.

Archaeologist Daniel Postma
Archaeologist Daniel Postma
"De meeste bewoners hebben geen idee dat dit soort huizen hier vroeger stonden. Je kunt het ze vertellen, maar nu zien ze het.”

Het Yeb Hettinga Museum in Firdgum wilde de bezoekers graag tonen hoe men vroeger in het Friese terpengebied woonde. Zou dat kunnen? Archeologiestudent Daniël Postma startte met deze vraag een vooronderzoek. Gaandeweg breidde het project zich uit en raakten steeds meer organisaties betrokken, elk met hun eigen expertise en inbreng. Het leidde tot een promotietraject en de bouw van een heus vroeg middeleeuws zodenhuis. Lees meer over het project: Archeoloog bouwt zodenhuis

Last modified:14 October 2019 6.09 p.m.
printView this page in: Nederlands