Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyFaculty of Arts & SocietyPossibilties

Your question for research

Every organisation likes to improve it's practice or gain new knowledge. But sometimes you simply lack the time or expertise to really get things started. Does that sound familiar? Maybe you could consider collaborating with the university. On this page you can find more information on the possibilties of turning your question into research by students of the Faculty of Arts.

(An English translation will follow shortly)

Kleine vragen, laagdrempelig onderzoek: Studentonderzoek

Research can change your perspective
Research can change your perspective

Wanneer u nog niet eerder heeft samengewerkt met de universiteit, adviseren we u om klein te beginnen, bijvoorbeeld met student-onderzoek. Op die manier kunt u een idee krijgen op welke manier wetenschappelijk onderzoek een bijdrage kan leveren aan uw praktijk en ook welke beperkingen het heeft. Studenten bieden u een frisse blik op uw dagelijkse werk en u biedt hen op uw beurt een interessante praktijkervaring.

De Wetenschapswinkel denkt met u mee

Studentonderzoek kan op vele manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door rechtstreeks een stage aan te bieden of via persoonlijke contacten met docenten in de faculteit. Wanneer u de weg niet zo goed kent, kunt u terecht bij de wetenschapswinkel van onze faculteit. De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie denkt met u mee om vast te stellen wat voor u én de student interessant, nuttig en haalbaar is om te onderzoeken. Op de website kunt u een kijkje nemen welke projecten de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoal uitvoert en met hen in contact komen.

Interdisciplinair? Leadership Lab of Career minor

Ook worden er vanaf begin 2017 opdrachten vervuld binnen het Honours College Leadership Lab "Creative collaboration for society". Via de voorgaande link kunt u daarover meer lezen. Vanaf september 2018 ontstaan er nog meer mogelijkheden voor projecten via de Career minor. Heeft u interesse om als opdrachtgever met ons samen te werken? Neemt u dan contacht op met de beleidsmedewerker kennisvalorisatie Saskia Visser.

Voorbeelden uit de facultaire praktijk:

The city council of Heerenveen was really happy to receive the learning history
The city council of Heerenveen was really happy to receive the learning history
"Iedereen die meegewerkt heeft is enthousiast over deze manier van onderzoek doen. "

Dat geschiedenis nuttig is, wordt duidelijk als er binnen een organisatie een leergeschiedenis gemaakt wordt. Ma-studente Anna Silvius deed dat voor de gemeente Heerenveen. Daar waren ze er erg blij mee, zoals uit het bovenstaande citaat van de raadgriffier wel blijkt. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat je als organisatie dan van de geschiedenis kunt leren? Lees meer: Een leergeschiedenis voor de gemeente Heerenveen

"Het was geweldig om de studenten te ontvangen, de uitwisseling van ideeën heeft onze medewerkers enorm geïnspireerd."
Students were warmly welcomed at DUO
Students were warmly welcomed at DUO

Masterstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en Human-machine Communication kregen een speciale opdracht van DUO. Ze voerden een evaluatie uit van de DUO website om de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. De studenten wisselden hun resultaten uit met het Usability team van DUO. Deze bijzondere kans op praktijkervaring toont hoe nuttig de samenwerking tussen de universiteit en maatschappelijke organisaties voor beide kanten kan zijn. Lees meer over het project: Studenten werken samen met DUO aan gebruiksvriendelijke website.

Archaeologist Daniel Postma
Archaeologist Daniel Postma
"De meeste bewoners hebben geen idee dat dit soort huizen hier vroeger stonden. Je kunt het ze vertellen, maar nu zien ze het.”

Het Yeb Hettinga Museum in Firdgum wilde de bezoekers graag tonen hoe men vroeger in het Friese terpengebied woonde. Zou dat kunnen? Archeologiestudent Daniël Postma startte met deze vraag een vooronderzoek. Gaandeweg breidde het project zich uit en raakten steeds meer organisaties betrokken, elk met hun eigen expertise en inbreng. Het leidde tot een promotietraject en de bouw van een heus vroeg middeleeuws zodenhuis. Lees meer over het project: Archeoloog bouwt zodenhuis

Samenwerking in grotere onderzoeksprojecten

Is uw vraag te groot is voor een studentproject? Of heeft al eerder samengewerkt met de universiteit en bent u toe aan een volgende stap? Dan zijn er ook samenwerkingsmogelijkheden met expertisecentra en onderzoeksgroepen. Hier vindt meer informatie en voorbeelden: Samenwerken.

Last modified:13 June 2019 1.28 p.m.
printView this page in: Nederlands