Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society Possibilities

Collaboration

(English translation will follow shortly)

Samenwerking in grotere onderzoeksprojecten

Is uw vraag te groot is voor een studentproject? Of heeft al eerder samengewerkt met de universiteit en bent u toe aan een volgende stap? Dan zijn er ook samenwerkingsmogelijkheden met expertisecentra en onderzoeksgroepen.

Expertisecentra hebben vaak meer ervaring in het werken met partners buiten de universiteit. Ze kennen de mogelijkheden van co-financiering van onderzoek, samenwerkingsverbanden en subsidieregelingen. U kunt het beste contact opnemen met het expertisecentrum dat thematisch het beste bij uw vraag past. Hier vindt u alle expertisecentra die binnen Letteren actief zijn. Of zoekt u het juiste centrum via de thematische pagina's op deze website: Interessegebieden.

Wanneer u geen expertisecentrum vindt, waarbij uw vraag goed zou passen of u twijfelt sterk, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de beleidsmedewerker Kennisbenutting. We denken graag met u mee.

Gosse Bouma
Gosse Bouma

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

"Samen met startups zoeken naar praktische toepassingen biedt nieuwe perspectieven"

Gosse Bouma is computationeel linguist, dat wil zeggen: hij houdt zich bezig met hoe computers menselijke taal verwerken. Dankzij een subsidie van het KIEM-programma van NWO kon Bouma al twee keer samenwerken met een bedrijf. In KIEM-projecten stimuleert NWO de samenwerking tussen onderzoekers en de creatieve industrie bij het zoeken naar nieuwe kennis en toepassingen. In dit geval ging het om hoe computerzoeksystemen professionals kunnen helpen om snel goede informatie te vinden. Lees meer: Op zoek naar goede antwoorden.

"Een belangrijk initiatief dat een oplossing biedt voor de digitale en sociale uitdagingen waar we voor staan"

De digitalisering is overal merkbaar. Vanuit een onderzoek van de sectie Life Long Learning van de RUG (Globalisation Studies Groningen) in opdracht van de IT-Academy bleek dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan technische mbo'ers die hun vak verstaan én digitaal vaardig zijn. Daarom sloegen het Alfa-college, diverse technische bedrijven, de provincies Groningen en Drenthe en de Rijksuniversiteit de handen ineen om een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Lees meer: Toekomstbestendig technisch vakmanschap in Noord-Nederland

Last modified:13 June 2019 1.00 p.m.
View this page in: Nederlands