Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society Possibilities

Nationale Wetenschapsagenda

Het onderzoek in de Faculteit der Letteren is van belang voor de Nederlandse samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda heeft die maatschappelijk relevante terreinen samengevat in routes.  Voor onze faculteit zijn vooral de volgende routes van belang:

 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Kunst; onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Levend verleden, de betekenis van het verleden in en voor een innovatieve samenleving
 • NeuroLabNL
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Smart Industry
 • Smart liveable cities
 • Tussen conflict en coöperatie
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van Big Data

Binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda staat samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, non-profit organisaties en bedrijven centraal. Partners kunnen samen onderzoeksvoorstellen indienen waarbij ook een deel van het budget besteed moet worden aan kennisbenutting.

Meer informatie vindt u op de website van de NWA.

Zoekt u samenwerking met wetenschappers binnen de faculteit der Letteren voor een NWA-aanvraag of een NWA-matchmaking event, neemt u dan contact op met met de beleidsmedewerker Kennisbenutting.

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:28