Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyFaculty of Arts & SocietyAreas of interest

Profiel van de faculteit

De Letterenfaculteit is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. Ca. 20% van de studenten komt uit het buitenland en de faculteit heeft ook veel internationale docenten en onderzoekers in dienst.

De onderwerpen die studenten en onderzoekers aan de Faculteit der Letteren bestuderen raken aan ieders dagelijks leven. Het gaat over de taal die u spreekt, de geschiedenis van uw familie of uw leefomgeving, de nieuwssite die u bezoekt, de gesprekken die u voert, de films die u ziet en de boeken die u leest. Heel herkenbaar dus, al is de wetenschappelijke benadering daarvan misschien minder bekend. Daarom vinden we het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke organisaties. Dan kunnen we de praktische kennis en ervaring die er aanwezig is in organisaties als musea, overheidsinstellingen, scholen en bedrijven combineren met onze wetenschappelijke kennis, reflectie en ervaring in onderzoek. Op die manier dragen we samen bij aan de kwaliteit van leven en een duurzame, veerkrachtige samenleving.

Harmoniegebouw
Harmoniegebouw

Onderwijs

Met 15 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma's richt de faculteit zich in haar onderwijsaanbod met name op de bestudering van taal, cultuur en geschiedenis van Europa, het Middellandse-Zeegebied en het Noord-Amerikaanse continent. Er is bijzondere aandacht voor de taal, cultuur en geschiedenis van het eigen land, speciaal voor de Noord-Nederlandse regio. Daarnaast kent de faculteit een groot aantal interdisciplinaire opleidingen.

Studenten leveren via stages en onderzoek in opdracht actief een bijdrage aan tal van organisaties, zoals scholen, culturele instellingen, gemeenten, stichtingen, media, bedrijven en internationale organisaties. Omgekeerd kunnen niet-studenten ook deelnemen aan taalcursussen, bij- en nascholingsactiviteiten. Zo kunnen we kennis creëren en delen. Non scholae sed vitae discimus (Je leert niet voor school, maar voor het leven).

Onderzoek

Het onderzoek aan de Faculteit der Letteren wordt in de verschillende wetenschapsgebieden nationaal en internationaal hoog gewaardeerd. Onderzoekers ontvangen regelmatig prijzen en onderzoekssubsidies. Ook werken de onderzoekers veelvuldig samen met maatschappelijke partners. Zo kunnen bijvoorbeeld historici promoveren op biografieën in samenwerking met stichtingen, uitgevers en archieven; wisselen taaldocenten uit het middelbaar onderwijs en taalwetenschappers inzichten uit op de jaarlijkse Dag voor Taal, Kunst en Cultuur om het taalonderwijs te verbeteren en vernieuwen; en kunnen archeologen en amateur-archeologen samen meer en betere vondsten doen en deze interpreteren.

Het onderzoek aan de Faculteit der Letteren wordt aangevoerd door drie centrale onderzoeksinstituten:

  • Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG)
  • Centre for Language and Cognition Groningen ( CLCG )
  • Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)

Daarnaast kent de faculteit vele expertisecentra, waarin ook interdisciplinair, internationaal en toegepast onderzoek uitgevoerd wordt.

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 11:57
printView this page in: English