Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society

Hoe wij bijdragen aan de samenleving

De Faculteit der Letteren voelt zich sterk verbonden met de regio. Dat is bijvoorbeeld te zien in het Kenniscentrum Landschap, regionale archeologische projecten, talencursussen van het Talencentrum die open zijn voor iedereen, het bureau Groninger taal en cultuur en stages en onderzoeksprojecten bij lokale bedrijven en instellingen. Letteren combineert regionale wortels met een internationale blik o.a. via expertisecentra die zich richten op samenwerking met regio’s in de wereld als Rusland, Oost- Azië en Noord-Amerika en het arctisch gebied of op internationale betrekkingen. Deze internationale blik geldt ook voor studenten, van de 400 stages per jaar vinden er 100 plaats in het buitenland.

Letterenstudenten leveren via stages en onderzoek in opdracht actief een bijdrage aan tal van organisaties, zoals scholen, culturele instellingen, gemeenten, stichtingen, media, bedrijven en internationale organisaties. Omgekeerd kunnen niet-studenten ook deelnemen aan taalcursussen en bij- en nascholingsactiviteiten. Zo kunnen we kennis creëren en delen. Non scholae sed vitae discimus (Je leert niet voor school, maar voor het leven).

Ook werken de onderzoekers veelvuldig samen met maatschappelijke partners. Zo kunnen bijvoorbeeld historici promoveren op biografieën in samenwerking met stichtingen, uitgevers en archieven; wisselen taaldocenten uit het middelbaar onderwijs en taalwetenschappers inzichten uit op de jaarlijkse Dag voor Taal, Kunst en Cultuur om het taalonderwijs te verbeteren en vernieuwen; en kunnen archeologen en amateur-archeologen samen meer en betere vondsten doen en deze interpreteren.

Terug naar homepage Letteren & Samenleving

Voorbeelden van onderzoek met en voor de samenleving: Onze bijdrage aan de samenleving (gekoppeld aan sustainable development goals)

Laatst gewijzigd:03 juli 2020 11:25