Skip to ContentSkip to Navigation

Data Federation Hub

Data Federation HubAreas of Data Expertise

Behavourial data

Research Support BSS ondersteunt medewerkers en studenten van de faculteit van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) bij het beheer van hun onderzoeksgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Planning van plannen voor gegevensverzameling en gegevensbeheer
  • Opslag van onderzoeksgegevens
  • Archiveren en delen van onderzoeksgegevens
  • Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
  • Effectbeoordelingen van gegevensbescherming (DPIA)
  • Ondersteuning wordt geboden door persoonlijk advies, training en technische ondersteuning. Om meer te weten te komen, ga naar de Research Support BSS Website.
Laatst gewijzigd:11 maart 2019 16:49
printView this page in: English