Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Science LinX zoekt docenten voor testen nieuwe lesmodules

14 april 2015

Binnen het Europese project Irresistible zijn het afgelopen jaar in 10 landen lesmodules ontwikkeld over natuurwetenschappelijke onderwerpen, door ontwikkelteams bestaand uit docenten, wetenschappers, vakdidactici en medewerkers van science centers. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een module ontwikkeld over koolhydraten in moedermelk.

Scholieren volgen de lesmodule over moedermelk | Foto Science LinX
Scholieren volgen de lesmodule over moedermelk | Foto Science LinX

De vakoverstijgende lesmodules zijn geschikt voor de lessen biologie, natuurkunde en/of scheikunde in de bovenbouw van havo/vwo en behandelen actuele wetenschappelijke onderwerpen zoals nanotechnologie, de wetenschap van poolgebieden, klimaatverandering en koolhydraten.

De modules zijn gebaseerd op de methode van onderzoekend leren, waardoor leerlingen zelf aan de slag gaan met wetenschappelijke kennis. Verder is er veel aandacht voor de ethiek van wetenschap, en worden verschillende werkvormen aangeboden: klassikaal, in groepjes, proefjes, debat en het maken van een tentoonstelling.

In schooljaar 2015/2016 zijn de modules gereed en zullen er een aantal geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland: de module die is ontwikkeld door het Nederlandse team, een module over de wetenschap van de Poolgebieden en nog één of twee anderen. Wij zoeken docenten biologie, natuurkunde en/of scheikunde die geïnteresseerd zijn om met een dergelijke module aan de slag te gaan in de klas.

Op woensdag 30 september is er in Utrecht een landelijke startbijeenkomst over het gebruik van de modules, de werkvormen en het onderdeel over ethiek. Daarnaast zullen er een aantal regionale bijeenkomsten plaatsvinden, waarin zal worden gemonitord hoe het lesgeven verloopt. De data en locaties van deze bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.

Meer weten? Opgeven voor de startbijeenkomst? Download de flyers van de oproep en de Groningse module, of het programma van de startbijeenkomst. Neem contact op met Eva Teuling om op de hoogte gehouden te worden.

Eva Teuling & Jan Apotheker, Science LinX, Rijkuniversiteit Groningen

Lees meer over Irresistible op onze speciale informatiepagina over dit project, of op de website van het project.

Laatst gewijzigd:29 september 2017 15:03
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 oktober 2017

  iGEM-team tegen melkverspilling: fermentatiebacterie als virusverklikker?

  Met behulp van bacteriën kan melk fermenteren en ontstaat er bijvoorbeeld kaas of yoghurt. Helaas zijn deze bacteriën erg gevoelig voor virale infecties, waardoor het fermentatieproces kan mislukken. Gevolg is dat er jaarlijks grote hoeveelheden melk...

 • 12 oktober 2017

  Groen licht voor University College Fryslân in Leeuwarden

  Het nieuwe driejarige bachelorprogramma Global Responsibility & Leadership van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân heeft haar accreditatie verworven. Voor de opleiding is bij het Ministerie van Onderwijs het label ‘kleinschalig en intensief...

 • 06 oktober 2017

  Kwaliteit van nationaliteit in kaart gebracht

  Op woensdag 20 september heeft Prof. Dimitry Kochenov, Adjunct Hoogleraar Europees Constitutioneel Recht, de tweede editie van de Quality of Nationality Index (QNI) gepresenteerd. De publicatie kwam tot stand in samenwerking met Henley and Partners,...