Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Nederlands voor anderstaligen

Taalcursussen Nederlands voor anderstaligen


Standaardcursussen

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft op verschillende momenten in het jaar standaardcursussen Nederlands: van beginnerscursussen tot op een niveau na het Staatsexamen. De cursussen zijn bedoeld voor cursisten met een hogere opleiding en zijn een goede voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma II (staatsexamen NT2).

Meer informatie over:

Maatwerkcursussen

Het Talencentrum biedt verschillende cursussen Nederlands: individueel, aan groepen, maar ook aan hele organisaties. Bij een cursus op maat brengen we tijdens een startgesprek uw vraag zorgvuldig in kaart. Zo kan de cursus afgestemd worden op uw behoeftes en leerdoelen: u bepaalt de data, tijden en de locatie. Vervolgens doen we u een helder voorstel in de vorm van een offerte. Lees verder over de mogelijkheden voor cursussen op maat of neem meteen contact op met het Talencentrum om een intakegesprek te plannen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2017 14:27