Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Healthy ageing, population and society

Healthy Ageing, Population and Society (HAPS) onderzoekt de sociale en maatschappelijke context van gezondheid en welzijn gedurende de hele levensloop van mensen. Epidemiologen, sociologen en demografen bundelen in dit interdisciplinaire onderzoeksprogramma hun uiteenlopende theoretische perspectieven en methoden. HAPS sluit aan bij het speerpunt Gezond ouder worden ofwel Healthy Ageing, waar onder meer de Rijksuniversiteit Groningen zich sterk voor maakt.